Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Pro výpočet doby kmitu kyvadla v hodinách platí:

 
2.

K čemu slouží tlumiče u aut?

ke zvýšení rychlosti

tlumí kmitání auta

zlepšují akustiku

 
3.

Netlumený kmitavý pohyb je pohyb, který se stále opakuje

ano

ne

nelze určit

 
4.

Co je to perioda kmitavého pohybu?

doba jednoho kmitu

rychlost kmitavého pohybu

délka kmitavého pohybu

 
5.

Jak dlouho trvá oběžná doba Země kolem Slunce ve dnech?

265,25 dne

365,25 dne

465,25 dne

 
6.

Vypočítejte dobu kmitu u kyvadlových hodin, je-li  l = 2 m.

4,8 s

5,6 s

2,8 s

 
7.

Srdce pracuje 90 tepů/min. Kolik tepů vykoná za 1 sekundu?

2 tepy

1,5 tepu

1 tep

 
8.

Ve které části lidské činnosti se využívá metronom?

zemědělství

sport

hudební výchova

 
9.

Která veličina určuje počet kmitů za sekundu?

perioda

frekvence

rychlost

 
10.

Vojáci musí před mostem zrušit vojenský krok. Otázka zní proč?

omezí kmitání mostu

sníží hluk

srovnávají útvar

 
Logolink