Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co je to perioda kmitavého pohybu?

doba jednoho kmitu

rychlost kmitavého pohybu

délka kmitavého pohybu

 
2.

Vypočítejte dobu kmitu u kyvadlových hodin, je-li  l = 2 m.

4,8 s

5,6 s

2,8 s

 
3.

K čemu slouží tlumiče u aut?

ke zvýšení rychlosti

tlumí kmitání auta

zlepšují akustiku

 
4.

Vojáci musí před mostem zrušit vojenský krok. Otázka zní proč?

omezí kmitání mostu

sníží hluk

srovnávají útvar

 
5.

Jak dlouho trvá oběžná doba Země kolem Slunce ve dnech?

265,25 dne

365,25 dne

465,25 dne

 
6.

Srdce pracuje 90 tepů/min. Kolik tepů vykoná za 1 sekundu?

2 tepy

1,5 tepu

1 tep

 
7.

Pro výpočet doby kmitu kyvadla v hodinách platí:

 
8.

Která veličina určuje počet kmitů za sekundu?

perioda

frekvence

rychlost

 
9.

Netlumený kmitavý pohyb je pohyb, který se stále opakuje

ano

ne

nelze určit

 
10.

Ve které části lidské činnosti se využívá metronom?

zemědělství

sport

hudební výchova

 
Logolink