Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Který vztah určuje mechanickou práci?

 
2.

Na čem závisí polohová energie tělesa v daném místě na Zemi?

na tlaku a hmotnosti

na hmotnosti a výšce nad Zemí

na rychlosti a hmotnosti

 
3.

Jednotka účinnosti je

joule

watt

nemá jednotku

 
4.

Chlapec o hmotnosti 60 kg vyšel po schodech o 4 m výš. O kolik se zvýšila jeho polohová energie?

2400 J

240 J

540 J

 
5.

Mechanická energie je společný název pro energii:

kinetickou a elektrickou

tlakovou a pohybovou

kinetickou a polohovou

 
6.

Teplo je

přírůstek teploty tělesa

poměr výkonu a příkonu

energie, kterou odevzdá nebo přijme těleso při tepelné výměně

 
7.

Teplo vyjadřujeme v jednotkách

joule

watt

newton

 
8.

Jaké teplo přijme voda o hmotnosti  3 kg, když se zahřeje o 5°C

630 J

63 kJ

6,3 kJ

 
Logolink