Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

První kondenzátor sestavil

Isaak Newton

Michael Faraday

Pieter van Musschenbroek

 
2.

Při paralelním zapojení kondenzátorů je napětí na obou kondenzátorech

různé

stejné

poloviční vzhledem k napětí zdroje

 
3.

Náboj na deskách kondenzátoru je 

nepřímo úměrný kapacitě kondenzátoru

přímo úměrný napětí mezi deskami

nepřímo úměrný napětí mezi deskami

 
4.

Energie kondenzátoru se určí pomocí vztahu

 
5.

Kapacitu kondenzátoru lze zvýšit

zvětšením vzdálenosti desek

zmenšením vzdálenosti desek

vložením vodiče mezi desky kondenzátoru

 
6.

V praxi se používají jednotky kapacity kondenzátoru

μF, pF, nF

μF, mF, MF

nF, pF, kF

 
7.

Kondenzátor se označuje symbolem

L

R

C

 
8.

Vztah pro výpočet kapacity kondenzátoru je

 
Logolink