Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Nejběžnější  poruchy schodišťových stupňů  jsou způsobené:

Ulomením hrany stupně,

Klesáním schodišťových zdí,

Různé praskliny a pukliny schodišťových stupňů

Ulomením hrany stupně,

Stoupáním schodišťových zdí,

Různé praskliny a pukliny schodišťových stupňů.

Ulomením hrany stupně,

Klesáním schodišťových zdí,

Různé povrchy a tvary schodišťových stupňů.

 
2.

 Nejběžnější poruchy schodů jsou způsobené:

Pošlapáním stpnňů

Prošlapáním stupňů,

Zašlapáním stupňů

 
3.

Výměna jednotlivých stupňů se provádí následovně.

Zjistíme, jak jsou schodišťové stupně uloženy do obvodových zdí, zdali jsou podporované oboustranně nebo jednostranně:

jen někdy

ano zjistíme

tato skutečnost se nezjišťuje

 
4.

Rekonstrukce celých schodišť se provádí tam:

kde je evidentní již nevyhovující stav schodiště.

kde je  ještě vyhovující stav schodiště.

kde je není nutné řešit  stav schodiště.

 
5.

Schodiště jsou:

 nosné konstrukce, které slouží k překonávání výškových rozdílů mezi vodorovnými podlažími a úrovněmi v objektech.

nenosné konstrukce, které slouží k překonávání výškových rozdílů mezi vodorovnými podlažími a úrovněmi v objektech.

 nosné konstrukce, které slouží k překonávání výškových rozdílů mezi svislými podlažími a úrovněmi v objektech.

 
Logolink