Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Postup zkoušek je stanoven:

normou

není stanoven

zkušebny si stanovují své předpisy

 
2.

Jaké zkoušky používáme ke zjišťování vnějších vad?

rentgen

kapilární

vizuální kontrola

 
3.

Jaké zkoušky používáme ke zjišťování vnitřních vad?

kapilární

lámavosti

rentgen a ultrazvuk

 
4.

Jaké zkoušky používáme ke zjišťování kvality svaru?

pouze destruktivní

pouze nedestruktivní

destruktivní a nedestruktivní

 
5.

Do jakých skupin jsou rozčleněny vady podle normy?

trhliny, dutiny, vměstky, studené spoje a neprůvary, vady tvaru, rozměru aj.

pnutí, trhliny, dutiny, studené spoje, vady tvaru a rozměru.

deformace, pnutí, trhliny, vady tvaru a rozměru, jiné vady.

 
Logolink