Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Při opravách vnitřních omítek se:

Provádí  také opláštění poškozených stěn obkladem ze sádrokartonových desek.

Provádí  také opláštění poškozených stěn folií

Provádí  zakrytí  poškozené plochy provizorně

 
2.

U vnějších omítek příčinami poruch jsou vlivy:

 • Povětrnostní,
 • Konstrukční vady,
 • Špatná údržba,
 • Dobrá kvalita provedené práce.
 • Povětrnostní,
 • Konstrukční vady,
 • Dobrá údržba,
 • Špatná kvalita provedené práce.
 • Povětrnostní,
 • Konstrukční vady,
 • Špatná údržba,
 • Špatná kvalita provedené práce.
 
3.

Penetrace má funkci jako:

ochranný nátěr stékající po ploše podkladu

ochranný nátěr nepronikající do hloubky podkladu

ochranný nátěr pronikající do hloubky podkladu

 
4.

Do častých oprav povrchů zahrnujeme opravy:

 keramických obkladů

podkladů

dveřních prahů
 

 
5.

Projevy poruch a závad u obkladů a dlažeb se objevují:

Před pokládkou a jsou to rozdílné rozměry a křivost dlaždic

Před pokládkou a jsou to přesné rozměry a křivost dlaždic,

Před pokládkou a jsou to shodné, přesné rozměry a rovinnost  dlaždic

 
6.

Do častých oprav povrchů zahrnujeme opravy:

základů

omítek

oken

 
7.

Nejčastějšími projevy poruch vnitřních omítek jsou:

kvalitně provedené povrchy omítek

trhliny, odfouklá omítka, jinak otlučená nebo poškrábaná omítka.

trhliny, odfouklá omítka, jinak na pohled velice pěkná omítka.

 
8.

Do častých oprav povrchů zahrnujeme opravy:

omítek vnějších

omítek vnitřních

omítek osekaných

 
9.

Do častých oprav povrchů zahrnujeme:

opravy podlah - mazanin

opravy cihelního zdiva

opravy dřevěných podlah

 
10.

Do častých oprav povrchů zahrnujeme opravy:

žlabů

plotů

dlažeb

 
Logolink