Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

V obvodu s napájecím zdrojem o velikosti 10 V a zatěžovacím odporem 10 Ω  teče proud:

1 A

10 A

100 A

 
2.

Jaká je jednotka elektrického odporu?

ohm

ampér

volt

 
3.

Čím je napětí zdroje v obvodu s konstantním odporem vyšší, tím je proud:

nižší

vyšší

nelze určit

 
4.

Čím je odpor v obvodu s konstantním napětím zdroje vyšší, tím je proud v obvodu: 

nižší

vyšší

nelze určit

 
5.

Čím měříme proud?

wattmetrem

ampérmetrem

ohmmetrem

 
6.

Když do obvodu s baterií a žárovkou přidáme ještě jednu žárovku paralelně, budou obě svítit:

více

méně

stejně jako svítila jen jedna

 
7.

Když do obvodu s baterií a žárovkou přidáme ještě jednu žárovku do série, budou obě svítit: 

více

méně

stejně jako svítila jen jedna

 
8.

Na žárovce jsou uvedeny údaje  5V/0,5A.  Žárovka má při rozsvícení odpor:

1 Ω

10 Ω

25 Ω

 
9.

Čím měříme napětí?

voltmetrem

ampérmetrem

ohmmetrem

 
10.

Čím je proud v obvodu s konstantním napětím vyšší, tím je odpor v obvodu:

vyšší

nižší

nelze určit

 
Logolink