Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Které komíny mají lepší tah a lépe se vymetají?

přímé 

 

uhýbané 

 
2.

Které komíny jsou součástí nosné nebo nenosné konstrukce?

komíny vestavěné

komíny přistavované

 
3.

Co je účinná výška průduchu komínu?

svislá vzdálenost od osy sopouchu po ústí průduchu komínu

 

 

svislá vzdálenost od osy sopouchu k půdici průduchu nebo kondenzační jímky

 
4.

Jaká musí být minimální výška komínu nad hřebenem střechy? 

650 mm

850 mm

 
5.

Která z následujících vět je pravdivá?

Sopouch je konstrukční prvek komína složený ze stavebních dílů, jehož vnitřní povrch přichází do styku se zplodinami.

Soupouch je otvor v komínovém plášti a komínové vložce, sloužící k propojení průduchu kouřovodu s průduchem komínu.

 
6.

Kolik mm od komínového průduchu musí být vzdáleny dřevěné konstrukce zapuštěné do komínového zdiva?

min. 500 mm

min. 300 mm

 
7.

C je komínový plášť?

 vnější část konstrukce komína 

vnitřní část konstrukce komína 

 
8.

Jakou funkci plní v objektu komín?

přivádí plynné spaliny z volného ovzduší do objektu

odvádí plynné spaliny z objektu ven do volného ovzduší

 
Logolink