Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Osa otáčení frézy musí být...

...rovnoběžná s osou šroubovice.

...šikmá podle stoupání závitu.

...kolmá ke směru šroubovice.

...podélně se směrem šroubovice.

 
2.

Při jakých závitech využíváme kotoučovou frézu?

Při frézování dlouhých a lichoběžníkových závitů.

Při frézování krátkých a kuželových závitů.

Při frézování středních a krátkých závitů.

Při frézování krátkých a oblých závitů.

 
3.

Při okružování závitu je obrobek...

...upnut na střed.

...upnut souose.

...upnut mimo střed.

...upnut šikmo.

 
4.

Při okružovaní závitů můžeme...

...obrábět několika noži současně.

...obrábět pouze jedním nožem.

...obrábět více obrobků současně.

...obrábět najednou na více strojích.

 
5.

O kolik se posune obrobek za jednu otočku?

O jedno stoupání závitu.

O dvojnásobek stoupání závitu.

O polovinu stoupání závitu.

O třetinu stoupání závitu.

 
Logolink