Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Při okružování závitu je obrobek...

...upnut na střed.

...upnut souose.

...upnut mimo střed.

...upnut šikmo.

 
2.

Hřebenová fréza má vedle sebe?

Pouze jeden profil.

Dva profily.

Několik profilů.

Polovinu profilu.

 
3.

Při rychlostním frézování se využívají?

Výkonnější nástroje.

Větší nástroje.

Rychlejší obsluha a vyšší výkon stroje.

Značkové nástroje.

 
4.

Při jakých závitech využíváme kotoučovou frézu?

Při frézování dlouhých a lichoběžníkových závitů.

Při frézování krátkých a kuželových závitů.

Při frézování středních a krátkých závitů.

Při frézování krátkých a oblých závitů.

 
5.

O kolik se posune obrobek za jednu otočku?

O jedno stoupání závitu.

O dvojnásobek stoupání závitu.

O polovinu stoupání závitu.

O třetinu stoupání závitu.

 
Logolink