Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Osa otáčení frézy musí být...

...rovnoběžná s osou šroubovice.

...šikmá podle stoupání závitu.

...kolmá ke směru šroubovice.

...podélně se směrem šroubovice.

 
2.

Jakými způsoby nefrézujeme závity?

Kotoučovou frézou.

Soustružnickým nožem.

Hřebenovou frézou.

Rychlostním frézováním závitů.

 
3.

Hřebenové frézy mohou být?

Se stopkou a s unašečem.

Se stopkou a nástrčné.

Se stopkou a valivé.

Zešikmené a pravoúhlé.

 
4.

Co se otáčí při frézování závitu?

Pouze nástroj.

Pouze obrobek.

Nástroj i obrobek.

 
5.

O kolik se posune obrobek za jednu otočku?

O jedno stoupání závitu.

O dvojnásobek stoupání závitu.

O polovinu stoupání závitu.

O třetinu stoupání závitu.

 
Logolink