Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co se otáčí při frézování závitu?

Pouze nástroj.

Pouze obrobek.

Nástroj i obrobek.

 
2.

Při rychlostním frézování se využívají?

Výkonnější nástroje.

Větší nástroje.

Rychlejší obsluha a vyšší výkon stroje.

Značkové nástroje.

 
3.

Při okružovaní závitů můžeme...

...obrábět několika noži současně.

...obrábět pouze jedním nožem.

...obrábět více obrobků současně.

...obrábět najednou na více strojích.

 
4.

Jakými způsoby nefrézujeme závity?

Kotoučovou frézou.

Soustružnickým nožem.

Hřebenovou frézou.

Rychlostním frézováním závitů.

 
5.

Hřebenové frézy mohou být?

Se stopkou a s unašečem.

Se stopkou a nástrčné.

Se stopkou a valivé.

Zešikmené a pravoúhlé.

 
Logolink