Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Vznětové motory s přímým vstřikem paliva mají oproti motorům s nepřímým vstřikováním tyto výhody:

nižší tepelné a mechanické zatížení, nižší měrná spotřeba paliva, nižší hlučnost

vyšší účinnost, nižší měrná spotřeba paliva, výrobně jednodušší hlava

měkčí chod, nižší tepelné a mechanické zatížení, lepší schopnost startování za studena

 
2.

Píst ve válci se po zahřátí roztahuje:

nejvíce ve směru osy oka pro pístní čep

nejvíce ve směru kolmém na osu oka pro pístní čep

po celém obvodu rovnoměrně

 
3.

Pro výpočet zdvihového objemu motoru nutně potřebujeme:

vrtání, zdvih, kompresní poměr

vrtání, zdvih, počet válců

vrtání, zdvih, univerzální plynovou konstantu

 
4.

Vyosením pístního čepu dosáhneme:

snížení tření mezi pláštěm pístu o stěnu válce

zamezíme naklápění pístu v úvratích a tím snížíme hlučnost motoru

zamezíme tepelné dilataci pístu ve směru pístního čepu

 
5.

U vznětových motorů s přímým vstřikem paliva je spalovací prostor vytvořen:

v hlavě motoru

v pístu

v hlavě (pomaloběžné motory) i v pístu (rychloběžné motory)

 
6.

G-dmychadlo je poháněno:

tlakem výfukových plynů

podtlakem vývěvy

mechanicky

 
7.

Rozvodové tyčky nalezneme:

u rozvodu OHV

u rozvodu OHC

u rozvodu DOHC

 
8.

U motorů se třemi ventily na válce jsou:

dva ventily sací a jeden výfukový

jeden ventil sací, jeden výfukový a jeden odlehčovací

dva ventily výfukové a jeden sací

 
9.

Čtyřválcový řadový čtyřdobý motor má 800 ot./min. Za 1 minutu vykoná píst v jednom válci motoru:

800 zdvihů

400 zdvihů

1600 zdvihů

 
10.

Vačkovou hřídel uloženou v hlavě motoru má ventilový rozvod:

OHV

OHC

SV

 
Logolink