Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

 Otřepy vznikající na sekáči vlivem úderů kladiva:

a) musí být vždy odstraněny

b) nemusí být odstraněny

c) musí být odstraněny pouze za sekání do silnějších materiálů.

 
2.

 Sekání provádíme:

a) na tvrdé podložce

b) na dřevěné podložce

c) na gumové podložce, to aby rázy vznikající při úderech kladiva na sekáč byly tlumeny

 
3.

 Prosekávání provádíme na:

a) tvrdé podložce

b) tvrdé podložce s měkkým podkladem

c) měkké podložce, aby nedošlo k otupění či vyštípnutí ostří sekáče

 
4.

 Útinka je:

a) spodní část sekáče

b) pomocný nástroj pro přesekávání materiálů, který zasuneme do čtyřhranného otvoru v dráze kovadliny

c) horní část sekáče

 
5.

 Sekání je:

a) oddělování materiálů za pomocí sekačky

b) oddělování materiálů za pomocí klínového nástroje zvaným sekáč

c) oddělování materiálů za pomocí probíjecích trnů

 
6.

 Prosekávání slouží:

a) k úplnému oddělení materiálů

b) k odstranění vzniklých otřepů

c) k částečnému oddělení materiálů tak, že polotovar zůstává ve formě kompaktního celku

 
7.

 Při sekání:

a) chráníme si zrak pouze při dlouhém sekání

b) nemusíme si chránit zrak

c) používáme řádnou ochranu zraku (nejlépe pracovní brýle)

 
8.

 Sekáč pro sekání za tepla:

a) má tupý břit s úhlem 90°

b) širší břit s úhlem 60° - 80°

c) štíhlé ostří s úhlem 20° - 40°

 
9.

 Tenčí průřezy materiálů přesekáváme:

 a) z jedné strany

b) z obou stran

c) tyto materiály se nesekají

 
10.

 Sekání se při opravách strojů využívá:

a) k vysekávání otvorů do karoserie vozidla

b) k vysekávání otvorů do plastového interiéru vozidla

c) při přesekávání šroubových spojů, nýtovaných spojů a svárů

 
Logolink