Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

           Na jakém stroji můžeme provádět rýhování a vroubkování:

 1. frézce

 2. vrtačce

 3. brusce

 4. soustruhu

 
2.

           Základnu můžeme definovat:

 1. základna je každá plocha obrobku

 2. základna je pouze osa, čára nebo bod

 3. základna je čelní plocha obrobku

 4. základna je plocha, určující polohu součásti při ustavení na stroji

 
3.

           Leštění používáme:

 1. pro získání určitého barevného odstínu povrchu součásti

 2. pro dosažení vyšší ceny výrobku

 3. pro následující povrchové úpravy jako chromování, niklování, chemickou ochranu povrchu a nátěry

 4. pro zpevnění povrchu a odstranění vnitřního pnutí

 
4.

           Co rozumíte pod pojmem technologická soustava:

 1. stroj-nástroj-přípravek

 2. stroj-nástroj-obrobek

 3. stroj-přístroj-obrobek

 4. stroj-přípravek-obrobek

 
5.

Jaké rozlišujeme druhy škrabáků:      

 1. plochý, plochý ohnutý, trojhranný, lžicový

 2. plochý, trojhranný, lžicový, nožový

 3. plochý, lžicový, nožový, jehlový

 4. plochý, trojhranný, lžicový, jehlový

 
6.

           Jaký je význam dokončovacích operací:

 1. dosáhnout určitého stupně kvality

 2. dokončit součást ve stanoveném termínu

 3. získat něco více než klasickým obráběním

 4. vysoká jakost povrchu, rozměrová i tvarová přesnost

 
7.

           Jaká je dosahovaná přesnost superfinišováním:

 1. IT1 až IT2, drsnost obrobené plochy Ra=0,01µm až 0,03µm

 2. IT3 až IT5, drsnost obrobené plochy Ra=0,05µm až 0,4µm

 3. IT8 až IT9, drsnost obrobené plochy Ra=0,8µm až 6,3µm

 4. IT6 až IT7, drsnost obrobené plochy Ra=0,1µm až 3,2µm

 
8.

           Jaké rozlišujeme druhy řezných materiálů:

 1. nástrojové oceli rychlořezné, slinuté karbidy, keramické řezné materiály, diamanty, kubický nitrid boru

 2. nástrojové oceli rychlořezné, slinuté karbidy, litiny, keramické řezné materiály, diamanty, kubický nitrid boru

 3. nástrojové oceli rychlořezné, slinuté karbidy, oceli, keramické řezné materiály, diamanty, kubický nitrid boru

 4. nástrojové řezné materiály, slinuté karbidy, lehké neželezné kovy, keramické řezné materiály a brusiva

 
9.

Jaké rozlišujeme ševingovací nástroje:

 1. ozubené kolo se šikmými zuby, korigované kolo

 2. ozubené kolo se šikmými zuby, ozubený hřeben, šnekové kolo

 3. ozubené kolo se šikmými zuby, šnekové kolo

 4. ozubené kolo se šikmými zuby, ozubený hřeben

 
10.

           Během protlačování se:

 1. tlakové zbytkové napětí mění na tahové

 2. odstraní veškeré vzniklé napětí

 3. tahové zbytkové napětí mění na tlakové

 4. napětí jeví jako zanedbatelné

 
Logolink