Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jaké rozlišujeme druhy škrabáků:      

 1. plochý, plochý ohnutý, trojhranný, lžicový

 2. plochý, trojhranný, lžicový, nožový

 3. plochý, lžicový, nožový, jehlový

 4. plochý, trojhranný, lžicový, jehlový

 
2.

           Jak rozdělujeme omílání:

 1. rotační, nerotační, podélné

 2. rotační, průběžné, neprůběžné

 3. rotační, vibrační, souvislé

 4. rotační, vibrační, odstředivé

 
3.

           Při kuličkování se:

 1. pomocí kuliček hladí povrch součástí

 2. metají tělíska z tvrdého materiálu na povrch součásti

 3. kuličky dotýkají daného povrchu, který zaoblují

 4. tělíska prudce a nepravidelně odrážejí od součástí

 
4.

           Jaký je význam dokončovacích operací:

 1. dosáhnout určitého stupně kvality

 2. dokončit součást ve stanoveném termínu

 3. získat něco více než klasickým obráběním

 4. vysoká jakost povrchu, rozměrová i tvarová přesnost

 
5.

           Základnu můžeme definovat:

 1. základna je každá plocha obrobku

 2. základna je pouze osa, čára nebo bod

 3. základna je čelní plocha obrobku

 4. základna je plocha, určující polohu součásti při ustavení na stroji

 
6.

           Během protlačování se:

 1. tlakové zbytkové napětí mění na tahové

 2. odstraní veškeré vzniklé napětí

 3. tahové zbytkové napětí mění na tlakové

 4. napětí jeví jako zanedbatelné

 
7.

           Jak můžeme rozdělit dokončovací operace:

 1. jemné soustružení a frézování, jemné broušení, leštění, válečkování, kuličkování, protlačování, zaškrabávání, otryskávání, omílání

 2. honování, lapování, superfinišování, leštění, kuličkování

 3. jemné soustružení a frézování, válečkování, zaškrabávání, omílání

 4. honování, lapování, superfinišování, kuličkování, omílání

 
8.

           Jaké znáte tryskací prostředky:

 1. kovové, nekovové a dělené podle tvaru

 2. tvarové, beztvaré, mnohočlenné

 3. kovové, nekovové a dělené podle barev

 4. tvarové, beztvaré a granuláty

 
9.

           Co rozumíte pod pojmem technologická soustava:

 1. stroj-nástroj-přípravek

 2. stroj-nástroj-obrobek

 3. stroj-přístroj-obrobek

 4. stroj-přípravek-obrobek

 
10.

           Jaké rozlišujeme způsoby válečkování:

 1. vnitřních ploch, vnějších ploch

 2. pravé a levé

 3. průběžné, pozvolné  

 4. přerušované, nepřerušované

 
Logolink