Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

           Jaký je význam dokončovacích operací:

 1. dosáhnout určitého stupně kvality

 2. dokončit součást ve stanoveném termínu

 3. získat něco více než klasickým obráběním

 4. vysoká jakost povrchu, rozměrová i tvarová přesnost

 
2.

           Základnu můžeme definovat:

 1. základna je každá plocha obrobku

 2. základna je pouze osa, čára nebo bod

 3. základna je čelní plocha obrobku

 4. základna je plocha, určující polohu součásti při ustavení na stroji

 
3.

           Jaké rozlišujeme druhy řezných materiálů:

 1. nástrojové oceli rychlořezné, slinuté karbidy, keramické řezné materiály, diamanty, kubický nitrid boru

 2. nástrojové oceli rychlořezné, slinuté karbidy, litiny, keramické řezné materiály, diamanty, kubický nitrid boru

 3. nástrojové oceli rychlořezné, slinuté karbidy, oceli, keramické řezné materiály, diamanty, kubický nitrid boru

 4. nástrojové řezné materiály, slinuté karbidy, lehké neželezné kovy, keramické řezné materiály a brusiva

 
4.

           Leštění používáme:

 1. pro získání určitého barevného odstínu povrchu součásti

 2. pro dosažení vyšší ceny výrobku

 3. pro následující povrchové úpravy jako chromování, niklování, chemickou ochranu povrchu a nátěry

 4. pro zpevnění povrchu a odstranění vnitřního pnutí

 
5.

           Při kuličkování se:

 1. pomocí kuliček hladí povrch součástí

 2. metají tělíska z tvrdého materiálu na povrch součásti

 3. kuličky dotýkají daného povrchu, který zaoblují

 4. tělíska prudce a nepravidelně odrážejí od součástí

 
6.

           Jak můžeme rozdělit dokončovací operace:

 1. jemné soustružení a frézování, jemné broušení, leštění, válečkování, kuličkování, protlačování, zaškrabávání, otryskávání, omílání

 2. honování, lapování, superfinišování, leštění, kuličkování

 3. jemné soustružení a frézování, válečkování, zaškrabávání, omílání

 4. honování, lapování, superfinišování, kuličkování, omílání

 
7.

           Co rozumíte pod pojmem technologická soustava:

 1. stroj-nástroj-přípravek

 2. stroj-nástroj-obrobek

 3. stroj-přístroj-obrobek

 4. stroj-přípravek-obrobek

 
8.

           Na jakém stroji můžeme provádět rýhování a vroubkování:

 1. frézce

 2. vrtačce

 3. brusce

 4. soustruhu

 
9.

           Jaká je dosahovaná přesnost superfinišováním:

 1. IT1 až IT2, drsnost obrobené plochy Ra=0,01µm až 0,03µm

 2. IT3 až IT5, drsnost obrobené plochy Ra=0,05µm až 0,4µm

 3. IT8 až IT9, drsnost obrobené plochy Ra=0,8µm až 6,3µm

 4. IT6 až IT7, drsnost obrobené plochy Ra=0,1µm až 3,2µm

 
10.

           Jaké znáte tryskací prostředky:

 1. kovové, nekovové a dělené podle tvaru

 2. tvarové, beztvaré, mnohočlenné

 3. kovové, nekovové a dělené podle barev

 4. tvarové, beztvaré a granuláty

 
Logolink