Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

           Jaké můžeme definovat obrábění:

 1. obrábění je technologický proces, při kterém řezná síla vtlačuje nástroj do povrchu polotovaru a odebírá z něj materiál v podobě třísky

 2. obrábění je technologický proces, při kterém se vždy pohybuje obrobek

 3. obrábění je technologický proces, při kterém řezná síla odtlačuje nástroj od polotovaru a odebírá z něj materiál v podobě třísky

 4. obrábění je technologický proces, při kterém se vždy otáčí nástroj

 
2.

           Jak rozdělujeme omílání:

 1. rotační, nerotační, podélné

 2. rotační, průběžné, neprůběžné

 3. rotační, vibrační, souvislé

 4. rotační, vibrační, odstředivé

 
3.

           Jaké rozlišujeme druhy řezných materiálů:

 1. nástrojové oceli rychlořezné, slinuté karbidy, keramické řezné materiály, diamanty, kubický nitrid boru

 2. nástrojové oceli rychlořezné, slinuté karbidy, litiny, keramické řezné materiály, diamanty, kubický nitrid boru

 3. nástrojové oceli rychlořezné, slinuté karbidy, oceli, keramické řezné materiály, diamanty, kubický nitrid boru

 4. nástrojové řezné materiály, slinuté karbidy, lehké neželezné kovy, keramické řezné materiály a brusiva

 
4.

           Jaké znáte tryskací prostředky:

 1. kovové, nekovové a dělené podle tvaru

 2. tvarové, beztvaré, mnohočlenné

 3. kovové, nekovové a dělené podle barev

 4. tvarové, beztvaré a granuláty

 
5.

           Jak můžeme rozdělit dokončovací operace:

 1. jemné soustružení a frézování, jemné broušení, leštění, válečkování, kuličkování, protlačování, zaškrabávání, otryskávání, omílání

 2. honování, lapování, superfinišování, leštění, kuličkování

 3. jemné soustružení a frézování, válečkování, zaškrabávání, omílání

 4. honování, lapování, superfinišování, kuličkování, omílání

 
6.

           Jaký je význam dokončovacích operací:

 1. dosáhnout určitého stupně kvality

 2. dokončit součást ve stanoveném termínu

 3. získat něco více než klasickým obráběním

 4. vysoká jakost povrchu, rozměrová i tvarová přesnost

 
7.

           Jak můžeme rozdělit pohyby při obrábění:

 1. na řezný pohyb nástroje nebo obrobku

 2. jedná se vždy pouze o řezný pohyb nástroje

 3. na hlavní pohyb, vedlejší pohyb a přísuv do záběru

 4. na hlavní pohyb včetně přísuvu do záběru

 
8.

           Základnu můžeme definovat:

 1. základna je každá plocha obrobku

 2. základna je pouze osa, čára nebo bod

 3. základna je čelní plocha obrobku

 4. základna je plocha, určující polohu součásti při ustavení na stroji

 
9.

           Při kuličkování se:

 1. pomocí kuliček hladí povrch součástí

 2. metají tělíska z tvrdého materiálu na povrch součásti

 3. kuličky dotýkají daného povrchu, který zaoblují

 4. tělíska prudce a nepravidelně odrážejí od součástí

 
10.

Jaké rozlišujeme ševingovací nástroje:

 1. ozubené kolo se šikmými zuby, korigované kolo

 2. ozubené kolo se šikmými zuby, ozubený hřeben, šnekové kolo

 3. ozubené kolo se šikmými zuby, šnekové kolo

 4. ozubené kolo se šikmými zuby, ozubený hřeben

 
Logolink