Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

           Jak můžeme rozdělit pohyby při obrábění:

 1. na řezný pohyb nástroje nebo obrobku

 2. jedná se vždy pouze o řezný pohyb nástroje

 3. na hlavní pohyb, vedlejší pohyb a přísuv do záběru

 4. na hlavní pohyb včetně přísuvu do záběru

 
2.

           Leštění používáme:

 1. pro získání určitého barevného odstínu povrchu součásti

 2. pro dosažení vyšší ceny výrobku

 3. pro následující povrchové úpravy jako chromování, niklování, chemickou ochranu povrchu a nátěry

 4. pro zpevnění povrchu a odstranění vnitřního pnutí

 
3.

           Při kuličkování se:

 1. pomocí kuliček hladí povrch součástí

 2. metají tělíska z tvrdého materiálu na povrch součásti

 3. kuličky dotýkají daného povrchu, který zaoblují

 4. tělíska prudce a nepravidelně odrážejí od součástí

 
4.

           Jaké rozlišujeme druhy řezných materiálů:

 1. nástrojové oceli rychlořezné, slinuté karbidy, keramické řezné materiály, diamanty, kubický nitrid boru

 2. nástrojové oceli rychlořezné, slinuté karbidy, litiny, keramické řezné materiály, diamanty, kubický nitrid boru

 3. nástrojové oceli rychlořezné, slinuté karbidy, oceli, keramické řezné materiály, diamanty, kubický nitrid boru

 4. nástrojové řezné materiály, slinuté karbidy, lehké neželezné kovy, keramické řezné materiály a brusiva

 
5.

           Co rozumíte pod pojmem technologická soustava:

 1. stroj-nástroj-přípravek

 2. stroj-nástroj-obrobek

 3. stroj-přístroj-obrobek

 4. stroj-přípravek-obrobek

 
6.

           Jaký je význam dokončovacích operací:

 1. dosáhnout určitého stupně kvality

 2. dokončit součást ve stanoveném termínu

 3. získat něco více než klasickým obráběním

 4. vysoká jakost povrchu, rozměrová i tvarová přesnost

 
7.

           Jaké rozlišujeme způsoby válečkování:

 1. vnitřních ploch, vnějších ploch

 2. pravé a levé

 3. průběžné, pozvolné  

 4. přerušované, nepřerušované

 
8.

           Jak rozdělujeme omílání:

 1. rotační, nerotační, podélné

 2. rotační, průběžné, neprůběžné

 3. rotační, vibrační, souvislé

 4. rotační, vibrační, odstředivé

 
9.

Jaké rozlišujeme druhy škrabáků:      

 1. plochý, plochý ohnutý, trojhranný, lžicový

 2. plochý, trojhranný, lžicový, nožový

 3. plochý, lžicový, nožový, jehlový

 4. plochý, trojhranný, lžicový, jehlový

 
10.

           Základnu můžeme definovat:

 1. základna je každá plocha obrobku

 2. základna je pouze osa, čára nebo bod

 3. základna je čelní plocha obrobku

 4. základna je plocha, určující polohu součásti při ustavení na stroji

 
Logolink