Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

           Jak můžeme rozdělit pohyby při obrábění:

 1. na řezný pohyb nástroje nebo obrobku

 2. jedná se vždy pouze o řezný pohyb nástroje

 3. na hlavní pohyb, vedlejší pohyb a přísuv do záběru

 4. na hlavní pohyb včetně přísuvu do záběru

 
2.

           Jaký je význam dokončovacích operací:

 1. dosáhnout určitého stupně kvality

 2. dokončit součást ve stanoveném termínu

 3. získat něco více než klasickým obráběním

 4. vysoká jakost povrchu, rozměrová i tvarová přesnost

 
3.

           Co je podstatou honování:

 1. broušení za současného leštění ploch

 2. broušení vnitřních nebo vnějších válcových ploch honovacími kameny

 3. broušení a zároveň omílání ploch

 4. broušení ploch vnitřních, vnějších, šikmých a tvarových

 
4.

           Co rozumíte pod pojmem technologická soustava:

 1. stroj-nástroj-přípravek

 2. stroj-nástroj-obrobek

 3. stroj-přístroj-obrobek

 4. stroj-přípravek-obrobek

 
5.

           Při kuličkování se:

 1. pomocí kuliček hladí povrch součástí

 2. metají tělíska z tvrdého materiálu na povrch součásti

 3. kuličky dotýkají daného povrchu, který zaoblují

 4. tělíska prudce a nepravidelně odrážejí od součástí

 
6.

           Jaké rozlišujeme druhy řezných materiálů:

 1. nástrojové oceli rychlořezné, slinuté karbidy, keramické řezné materiály, diamanty, kubický nitrid boru

 2. nástrojové oceli rychlořezné, slinuté karbidy, litiny, keramické řezné materiály, diamanty, kubický nitrid boru

 3. nástrojové oceli rychlořezné, slinuté karbidy, oceli, keramické řezné materiály, diamanty, kubický nitrid boru

 4. nástrojové řezné materiály, slinuté karbidy, lehké neželezné kovy, keramické řezné materiály a brusiva

 
7.

           Jak rozdělujeme omílání:

 1. rotační, nerotační, podélné

 2. rotační, průběžné, neprůběžné

 3. rotační, vibrační, souvislé

 4. rotační, vibrační, odstředivé

 
8.

           Jaká je dosahovaná přesnost superfinišováním:

 1. IT1 až IT2, drsnost obrobené plochy Ra=0,01µm až 0,03µm

 2. IT3 až IT5, drsnost obrobené plochy Ra=0,05µm až 0,4µm

 3. IT8 až IT9, drsnost obrobené plochy Ra=0,8µm až 6,3µm

 4. IT6 až IT7, drsnost obrobené plochy Ra=0,1µm až 3,2µm

 
9.

           Základnu můžeme definovat:

 1. základna je každá plocha obrobku

 2. základna je pouze osa, čára nebo bod

 3. základna je čelní plocha obrobku

 4. základna je plocha, určující polohu součásti při ustavení na stroji

 
10.

           Jaké znáte tryskací prostředky:

 1. kovové, nekovové a dělené podle tvaru

 2. tvarové, beztvaré, mnohočlenné

 3. kovové, nekovové a dělené podle barev

 4. tvarové, beztvaré a granuláty

 
Logolink