Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

           Co rozumíte pod pojmem technologická soustava:

 1. stroj-nástroj-přípravek

 2. stroj-nástroj-obrobek

 3. stroj-přístroj-obrobek

 4. stroj-přípravek-obrobek

 
2.

Jaké rozlišujeme ševingovací nástroje:

 1. ozubené kolo se šikmými zuby, korigované kolo

 2. ozubené kolo se šikmými zuby, ozubený hřeben, šnekové kolo

 3. ozubené kolo se šikmými zuby, šnekové kolo

 4. ozubené kolo se šikmými zuby, ozubený hřeben

 
3.

           Na jakém stroji můžeme provádět rýhování a vroubkování:

 1. frézce

 2. vrtačce

 3. brusce

 4. soustruhu

 
4.

           Jak rozdělujeme omílání:

 1. rotační, nerotační, podélné

 2. rotační, průběžné, neprůběžné

 3. rotační, vibrační, souvislé

 4. rotační, vibrační, odstředivé

 
5.

           Jaké rozlišujeme způsoby válečkování:

 1. vnitřních ploch, vnějších ploch

 2. pravé a levé

 3. průběžné, pozvolné  

 4. přerušované, nepřerušované

 
6.

           Jaký je význam dokončovacích operací:

 1. dosáhnout určitého stupně kvality

 2. dokončit součást ve stanoveném termínu

 3. získat něco více než klasickým obráběním

 4. vysoká jakost povrchu, rozměrová i tvarová přesnost

 
7.

           Jaké hlavní znaky má jemné soustružení a frézování:

 1. vysoká řezná rychlost, malý posuv nástroje, velká hloubka řezu

 2. malá řezná rychlost, malý posuv nástroje, malá hloubka řezu

 3. vysoká řezná rychlost, malý posuv nástroje, malá hloubka řezu

 4. malá řezná rychlost, velký posuv nástroje, malá hloubka řezu

 
8.

           Jak můžeme rozdělit pohyby při obrábění:

 1. na řezný pohyb nástroje nebo obrobku

 2. jedná se vždy pouze o řezný pohyb nástroje

 3. na hlavní pohyb, vedlejší pohyb a přísuv do záběru

 4. na hlavní pohyb včetně přísuvu do záběru

 
9.

           Leštění používáme:

 1. pro získání určitého barevného odstínu povrchu součásti

 2. pro dosažení vyšší ceny výrobku

 3. pro následující povrchové úpravy jako chromování, niklování, chemickou ochranu povrchu a nátěry

 4. pro zpevnění povrchu a odstranění vnitřního pnutí

 
10.

           Jaké znáte tryskací prostředky:

 1. kovové, nekovové a dělené podle tvaru

 2. tvarové, beztvaré, mnohočlenné

 3. kovové, nekovové a dělené podle barev

 4. tvarové, beztvaré a granuláty

 
Logolink