Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

           Jaké rozlišujeme způsoby válečkování:

 1. vnitřních ploch, vnějších ploch

 2. pravé a levé

 3. průběžné, pozvolné  

 4. přerušované, nepřerušované

 
2.

           Jaké hlavní znaky má jemné soustružení a frézování:

 1. vysoká řezná rychlost, malý posuv nástroje, velká hloubka řezu

 2. malá řezná rychlost, malý posuv nástroje, malá hloubka řezu

 3. vysoká řezná rychlost, malý posuv nástroje, malá hloubka řezu

 4. malá řezná rychlost, velký posuv nástroje, malá hloubka řezu

 
3.

           Jak můžeme rozdělit dokončovací operace:

 1. jemné soustružení a frézování, jemné broušení, leštění, válečkování, kuličkování, protlačování, zaškrabávání, otryskávání, omílání

 2. honování, lapování, superfinišování, leštění, kuličkování

 3. jemné soustružení a frézování, válečkování, zaškrabávání, omílání

 4. honování, lapování, superfinišování, kuličkování, omílání

 
4.

Jaké rozlišujeme ševingovací nástroje:

 1. ozubené kolo se šikmými zuby, korigované kolo

 2. ozubené kolo se šikmými zuby, ozubený hřeben, šnekové kolo

 3. ozubené kolo se šikmými zuby, šnekové kolo

 4. ozubené kolo se šikmými zuby, ozubený hřeben

 
5.

           Na jakém stroji můžeme provádět rýhování a vroubkování:

 1. frézce

 2. vrtačce

 3. brusce

 4. soustruhu

 
6.

           Definujte lapování:

 1. je vyhlazování povrchu součásti jemným brusivem rozptýleným v oleji

 2. je čištění znečištěných ploch od rzi

 3. je zpevňování povrchu součásti

 4. je vždy operací, která se provádí na numerickém stroji

 
7.

           Jaké rozlišujeme druhy řezných materiálů:

 1. nástrojové oceli rychlořezné, slinuté karbidy, keramické řezné materiály, diamanty, kubický nitrid boru

 2. nástrojové oceli rychlořezné, slinuté karbidy, litiny, keramické řezné materiály, diamanty, kubický nitrid boru

 3. nástrojové oceli rychlořezné, slinuté karbidy, oceli, keramické řezné materiály, diamanty, kubický nitrid boru

 4. nástrojové řezné materiály, slinuté karbidy, lehké neželezné kovy, keramické řezné materiály a brusiva

 
8.

           Jaké můžeme definovat obrábění:

 1. obrábění je technologický proces, při kterém řezná síla vtlačuje nástroj do povrchu polotovaru a odebírá z něj materiál v podobě třísky

 2. obrábění je technologický proces, při kterém se vždy pohybuje obrobek

 3. obrábění je technologický proces, při kterém řezná síla odtlačuje nástroj od polotovaru a odebírá z něj materiál v podobě třísky

 4. obrábění je technologický proces, při kterém se vždy otáčí nástroj

 
9.

           Jak rozdělujeme omílání:

 1. rotační, nerotační, podélné

 2. rotační, průběžné, neprůběžné

 3. rotační, vibrační, souvislé

 4. rotační, vibrační, odstředivé

 
10.

           Jaký je význam dokončovacích operací:

 1. dosáhnout určitého stupně kvality

 2. dokončit součást ve stanoveném termínu

 3. získat něco více než klasickým obráběním

 4. vysoká jakost povrchu, rozměrová i tvarová přesnost

 
Logolink