Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Válcování kotouči probíhá...

Jedním, nebo čtyřmi kotouči.

Jedním maximálně dvěma kotouči.

Dvěma, nebo třemi kotouči.

 Čtyřmi, či pěti kotouči.

 
2.

Válcování závitu…

Zhutní materiál a tím zvýší jeho pevnost v tahu.

Zhutni materiál a tím sníží jeho pevnost v tahu.

Popustí materiál a tím zlepší jeho pevnost v tahu.

Zakalí materiál a tím zlepší jeho vlastnosti.

 
Logolink