Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Při jaké teplotě probíhá válcování závitů?

Za teploty okolo 650°C.

Teplota je přesně dána strojnickými tabulkami.

Probíhá za studena.

Za teploty okolo 1300°C.

 
2.

Při válcování závitů plochými čelistmi...

Je jedna z čelistí pevně umístěna a druhá čelist je posuvná.

Jsou obě čelisti posuvné.

Jsou obě čelisti pevné a posouvá se obrobek.

 
Logolink