Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Při jaké teplotě probíhá válcování závitů?

Za teploty okolo 650°C.

Teplota je přesně dána strojnickými tabulkami.

Probíhá za studena.

Za teploty okolo 1300°C.

 
2.

Co zabezpečují tři kotouče při válcování závitu?

Samo vystředění svorníku.

Lepší opracování závitu.

Dokonale vyhlazená povrch závitu.

Dokonalé upnutí obrobku.

 
Logolink