Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Je proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?

Ano.

Od 1.2.2009 je povinnost chránit proudovým chráničem všechny zásuvkové okruhy. Výjimku mohou tvořit okruhy, kde by nežádoucím vypnutím vznikla velká škoda (lednice, PC). 
Dále je povinnost chránit světelné okruhy v koupelně buď proudovým chráničem nebo je napájet z bezpečného zdroje malého napětí.

 

 
2.

V elektroinstalacích se používá jističochránič. Jakou má funkci?

Kombinovaný proudový chránič /chránič s jističem/.
 

Jistič, chránící chránič před přetížením.

 
3.

K čemu je slouží proudový chránič?

Proudový chránič výrazně zvyšuje bezpečnost osob před úrazem elektrickým proudem a chrání majetek před vznikem požáru od elektrické instalace. 

Proudový chránič nahrazuje pojistky nebo nadproudový jistič, jedná se o zařízení, které je v instalačních rozvodech navíc.

 
4.

V čem spočívá podstata ochrany proudovým chráničem?

Podstata ochrany spočívá v tom, že vypnutí chráničem je tak rychlé, že nestačí dojít k fibrilaci srdečních komor.

Podstata ochrany spočívá v tom, že vypnutí chráničem je tak rychlé, že nestačí dojít ke zničení připojeného elektrického spotřebiče.

 
5.

Princip funkce proudového chrániče

Proudový chránič pracuje na principu porovnání proudů ve středním vodiči N a ochranném vodiči PE. 

Proudový chránič pracuje na principu porovnání proudů v pracovních vodičích (L,N). Za normálních okolností jsou proudy stejné. 

 
Logolink