Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Vite, kolik se vyrábělo typů a velikosti pružinových bucharů Ajax nebo Prako?

a) 2

b) 3

c) 4

 
2.

Čím ovládá kovář sílu úderu při práci na kompresorovém bucharu?

a) pedálem, který pákovým systémem mění polohu dorazů pro beran

b) pedálem, který pákovým systémem ovládá valcová šoupátka na přívodech stlačeného vzduchu do pracovního válce

c) pedálem, který pakovým systémem uzavírá sání kompresoru

 
3.

Podle jakého technického parametru porovnáváme sílu úderu u pružinového bucharu?

a) podle množství pružin

b) podle velikosti kovátek

c) podle hmotnosti beranu

 
4.

Jaký typ bucharů nejčastěji naleznete v klasických kovářských a uměleckokovářských dílnách?

a) v kovářských dílnách najdeme buchary jen výjimečně

b nejčastěji pružinové Ajax 2 nebo Prako 2

c) většinou kompresorové buchary

 
5.

Co ovlivňuje velikost úderu u kompresorových a porovzdušných bucharů?

a) hmotnost beranu

b) vysoká frekvence úderů

c) hmotnost beranu a zrychlení beranu na začátku pracovního pohybu

 
6.

Víte jaké přednosti vyzdvihují kováři, kteří pracují na pneumatických (kompresorových bucharech)?

a) že nemusejí promazávat pružiny jako u pružinového bucharu

b) že má tišší chod a díky kompresoru si mohou dofoukat kola na autě

c) přesnost úderu a frakvence úderu až 240 ot/min

 
7.

Jak je u parovzdušných bucharů zajištěn plynulý vratný pohyb beranu?

a) snímáním pohybu beranu pomocí řídící šavle, nebo řídící páky, která dává přes pákový systém impuls k přesunu šoupátek

b) beran se po úderu vrací zpět do své polohy

c) beran je vrácen do výchozí polohy stlačenými pružinami

 
8.

Na jakém principu je založena regulace síly úderu u pružinových bucharů? 

a) na elektronické regulaci otáček elektromotoru

b) regulací otáček klikového hřídele prostřednictvím změny přítlaku třecího kotouče na setrvačník

c) na regulaci polohy tlumícího dorazu pro beran

 
9.

V čem spočívá přednost kompresorových bucharů?

a) nezávislost funkce na dílenském rozvodu tlakového vzduchu

b) k obsluze stačí jeden kovář

c) existuje široká řada velikosti strojů

 
10.

V čem spočívá význam pružiny u pružinovém bucharu?

a) zvyšuje dopadovou rychlost beranu až o 100%

b) zmírňuje rázové zatížení stroje

c) zvyšuje životnost ložisek

 
Logolink