Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Vzdálenosti obrazu a´ a předmětu a od vrcholu kulového zrcadla jsou v poměru a´ : a = 5 : 2. Na základě této informace doplňte následující tvrzení:

Obraz předmětu je vytvořen:

na vypuklém zrcadle a je zmenšený

 na dutém zrcadle a je zmenšený

na vypuklém zrcadle a je zvětšený

na dutém zrcadle a je zvětšený

 
2.

Duté zrcadlo o poloměru křivosti 50 cm zobrazuje plamen svíčky. Jaký je obraz plamene, je-li svíčka 20 cm od vrcholu zrcadla?

 

 skutečný a zvětšený

skutečný a zmenšený

zdánlivý a zvětšený

 zdánlivý a zmenšený

 
3.

V dopravě na nepřehledných křižovatkách se používají:

 dutá kulová zrcadla

 rovinná zrcadla

 vypuklá kulová zrcadla

dutá parabolická zrcadla

 
4.

Vyberte nesprávné tvrzení:

V zrcadlových dalekohledech se používají dutá zrcadla.

 Obraz vytvořený rovinným zrcadlem je stranově převrácený.

 Obraz vytvořený vypuklým zrcadlem je vždy zmenšený.

 Ohnisko dutého zrcadla je zdánlivé.

 
5.

Obraz vytvořený rovinným zrcadlem je:

 skutečný, stejně velký, vzpřímený

skutečný, stejně velký, stranově převrácený

zdánlivý, zvětšený, vzpřímený

zdánlivý, stejně velký, stranově převrácený

 
6.

Předmět o velikosti 4 cm je ve vzdálenosti 30 cm od vrcholu kulového zrcadla. Jeho obraz je stejně velký a převrácený. Najděte pravdivé tvrzení o této situaci:

Zrcadlo je duté a má ohniskovou vzdálenost 30 cm.

 Zrcadlo je vypuklé a má poloměr křivosti 30 cm.

 Zrcadlo je duté a má poloměr křivosti 30 cm.

Uvedená situace nemůže nastat.

 
7.

Pro příčné zvětšení optického zobrazení na kulovém zrcadle platí Z = 0,4. Na základě této informace doplňte následující tvrzení:

Obraz předmětu je vytvořen:

na vypuklém zrcadle a je zmenšený

na dutém zrcadle a je zmenšený

na vypuklém zrcadle a je zvětšený

 na dutém zrcadle a je zvětšený

 
Logolink