Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Vyberte nesprávné tvrzení:

V zrcadlových dalekohledech se používají dutá zrcadla.

 Obraz vytvořený rovinným zrcadlem je stranově převrácený.

 Obraz vytvořený vypuklým zrcadlem je vždy zmenšený.

 Ohnisko dutého zrcadla je zdánlivé.

 
2.

Předmět o velikosti 4 cm je ve vzdálenosti 30 cm od vrcholu kulového zrcadla. Jeho obraz je stejně velký a převrácený. Najděte pravdivé tvrzení o této situaci:

Zrcadlo je duté a má ohniskovou vzdálenost 30 cm.

 Zrcadlo je vypuklé a má poloměr křivosti 30 cm.

 Zrcadlo je duté a má poloměr křivosti 30 cm.

Uvedená situace nemůže nastat.

 
3.

Vzdálenosti obrazu a´ a předmětu a od vrcholu kulového zrcadla jsou v poměru a´ : a = 5 : 2. Na základě této informace doplňte následující tvrzení:

Obraz předmětu je vytvořen:

na vypuklém zrcadle a je zmenšený

 na dutém zrcadle a je zmenšený

na vypuklém zrcadle a je zvětšený

na dutém zrcadle a je zvětšený

 
4.

Duté zrcadlo o poloměru křivosti 50 cm zobrazuje plamen svíčky. Jaký je obraz plamene, je-li svíčka 20 cm od vrcholu zrcadla?

 

 skutečný a zvětšený

skutečný a zmenšený

zdánlivý a zvětšený

 zdánlivý a zmenšený

 
5.

V dopravě na nepřehledných křižovatkách se používají:

 dutá kulová zrcadla

 rovinná zrcadla

 vypuklá kulová zrcadla

dutá parabolická zrcadla

 
6.

Pro příčné zvětšení optického zobrazení na kulovém zrcadle platí Z = 0,4. Na základě této informace doplňte následující tvrzení:

Obraz předmětu je vytvořen:

na vypuklém zrcadle a je zmenšený

na dutém zrcadle a je zmenšený

na vypuklém zrcadle a je zvětšený

 na dutém zrcadle a je zvětšený

 
7.

Obraz vytvořený rovinným zrcadlem je:

 skutečný, stejně velký, vzpřímený

skutečný, stejně velký, stranově převrácený

zdánlivý, zvětšený, vzpřímený

zdánlivý, stejně velký, stranově převrácený

 
Logolink