Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Hydrodynamický měnič se používá nejčastěji ve spojení:

s automatickou převodovkou

s tříhřídelovou převodovkou

s dvouhřídelovou převodovkou

 
2.

U dvouhřídelové čtyřrychlostní převodovky je zařazena čtyřka:

kroutící moment je přenášen dvěma páry ozubených kol

kroutící moment je přenášen jedním párem ozubených kol

je zařazen přímý záběr

 
3.

Při vypnuté třecí spojce a běžícím motoru se otáčí:

setrvačník a lamela

setrvačník a štít spojky s přítlačným kotoučem

štít spojky s přítlačným kotoučem a lamela

 
4.

Podle typu použitých ozubených kol rozeznáváme diferenciály:

kuželové, čelní, šnekové

šnekové, čelní, šípové

kuželové, čelní, evolventní

 
5.

Zapnutím uzávěrky diferenciálu:

dojde k vzájemnému propojení planetových kol

dojde k propojení planetového kola se skříní diferenciálu

dojde k propojení satelitu s planetovým kolem

 
6.

Pohon 4x4 vyžaduje:

dva mezinápravové a dva nápravové diferenciály

dva mezinápravové a jeden nápravový diferenciál

jeden mezinápravový a dva nápravové diferenciály

 
7.

Rozvodovka s čelními koly se montuje do vozidel:

s klasickým pohonem

s předním pohonem a příčně uloženým motorem

s pohonem zadních kol a podélně uloženým motorem za zadní nápravou

 
8.

Hlavními součástmi kuželového diferenciálu jsou:

talířové kolo, klec diferenciálu, satelity, planetová kola, čepy satelitů

klec diferenciálu, čepy satelitů, satelity, planetová kola

talířové kolo, klec diferenciálu, čepy satelitů, satelity, planetová kola, hnací hřídel pravého a levého kola

 
9.

Jako blokovací spojky (přemostění) se u hydrodynamického měniče používá:

třecí spojka lamelová

elektromagnetická spojka

blokovací spojka se u měniče nevyskytuje

 
10.

Přímé spojení hnacího a hnaného hřídele je možné:

u tříhřídelové převodovky

u dvouhřídelové převodovky

u variátoru

 
Logolink