Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

 Materiál upínáme do svěrného zařízení:

a) volně, tak aby nedošlo k poškození upínaného materiálů při řezání

b) pevně

c) materiál při řezání neupínáme

 
2.

10) Na pracovišti udržujeme vždy:

a) nepořádek

b) pořádek

c) toto záleží na rozhodnutí každého pracovníka

 
3.

5) Při sekání materiálu

a) používáme k ochraně zraku svářečskou kuklu

b) vhodným způsobem si chráníme zrak například ochrannými brýlemi, nebo obličejovými štíty

 

c) není důležité si chránit zrak, nýbrž ruce

 
4.

 Při stříhání na pákových nůžkách může pracovat:

a) jakýkoliv počet pracovníků

b) maximálně dva pracovníci

c) pouze jeden pracovník

 
5.

 Otřepy vzniklé údery kladiva na sekáč:

a) se zásadně neodstraňují

b) odstraníme pouze při překážení při práci

c) musí být vždy odstraněny, aby bylo zabráněno jejich samovolnému odletu při úderech

 
6.

 Při řezání a vylomení nadměrného počtů pilových zubů musíme:

a) práci přerušit a vyměnit pilový plátek

b) pokračujeme v práci částí pilky, kde se pilové zuby ještě nacházejí

c) vylomené pilové zuby nejsou závadou a tedy pokračujeme nadále v řezu celou části pilového plátku

 
7.

 Při dořezávání materialu

a) co nejvíce tlačíme na pilku, aby řez byl co nejdříve dokončen

b) dbáme zvýšené opatrnosti, zejména při odpadnutí zbytku polotovaru

c) materiál nedořezáváme, ale jeho oddělení provádíme lomem

 
8.

 Nástroje a ruce:

a) nesmějí být mastné

b) musí být mastné, aby dobře sekáč v ruce a po obráběné ploše při sekání dobře klouzal

c) mažeme pouze břit sekáče

 
9.

 Čepy (kolíčky) pro upevnění pilového plátku v rámu pilky:

a) musí přečnívat

b) nezáleží, zda-li přečnívají nebo ne

c) nesmí nadměrně přečnívat a ani obsahovat ostré hrany nebo nesmí být nahrazovány jinými předměty např. hřebíky

 
10.

 Při stříháni udržujeme vždy:

a) správnou vůli mezi břity nožů

b) aby středový čep byl dobře namazán

c) aby rukojeti nůžek byly opatřeny protiskluzovou úpravou

 
Logolink