Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Vyber správné tvrzení

Osobní ochranné pomůcky si pracovník zajišťuje povinně sám

Osobní ochranné pomůcky pracovníkovi zajišťuje povinně zaměstnavatel

Osobní ochranné pomůcky si pracovník zajišťuje podle svého uvážení

 
2.

Monolitická konstrukce se vyrábí

spojováním kusového staviva na tenkou vrstvu spojovacího materiálu

montáží předem vyrobených dílů do jednoho celku

litím betonové směsi na stavbě do předem připraveného bednění

 
3.

Vyberte, které práce nepatří mezi dokončovací práce

 

malířské práce

natěračské práce

obkladačské práce
 

 
4.

Projektant

zpracovává projektovou dokumentaci stavby a zároveň stavbu staví

zpracovává projektovou dokumentaci stavby

staví stavbu

 
5.

Hrubá stavba je

rozestavěná budova, kde jsou zatím postaveny pouze nosné konstrukce

rozestavěná budova, kde jsou zatím postaveny pouze nosné konstrukce a na střeše je provedena střešní krytina

 

rozestavěná budova, kde jsou zatím postaveny pouze nosné konstrukce, na střeše je provedena střešní krytina a jsou asazena okna

 
6.

Dodavatel stavby

dodává na stavbu stavební materiál

dodává na stavbu projektovou dokumentaci

staví stavbu

 
7.

Vyberte, která konstrukce nepatří mezi nosné konstrukce

schodiště

příčky

 

střešní plášť

 
8.

Kdo je investor

 

 

povoluje stavbu

platí stavbu

zpracovává projektovou dokumentaci

 
9.

Požadavky k zajištění bezpečnosti práce stanoví

Stavební zákon

příslušná vyhláška

není nijak stanoveno

 
10.

Vyberte, která konstrukce nepatří mezi nosné konstrukce

 

schodiště

příčky

základy

 
Logolink