Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Asfaltový pás typu S

má oboustrannou krycí asfaltovou vrstvu v tloušťce nad 2 mm

má oboustrannou krycí asfaltovou vrstvu v tloušťce do 1 mm

má oboustrannou krycí asfaltovou vrstvu v tloušťce nad 1 mm

 
2.

Podzemní voda je

voda, která vytváří spojitou hladinu a nepůsobí hydrostatickým tlakem

voda, která vytváří spojitou hladinu a nepůsobí nebo působí hydrostatickým tlakem

voda, která vytváří spojitou hladinu a působí hydrostatickým tlakem

 
3.

Vyberte správné tvrzení

samostatně použitý penetrační nátěr lze považovat za hydroizolaci

samostatně použitý penetrační nátěr lze považovat za hydroizolaci pouze pokud je proveden v dostatečně silné vrstvě

samostatně použitý penetrační nátěr nelze považovat za hydroizolaci

 
4.

Fóliové hydroizolace se k podkladu připevňují

lepením, šitím nebo vysokofrekvenčním svařováním

lepením, natavováním nebo vysokofrekvenčním svařováním

lepením, šitím nebo natavováním

 
5.

Kontrola těsnosti hydroizolací se provádí

pomocí zátopové tlakové zkoušky

pomocí zkoušky těsnosti rohů pomocí tlakové jehly

pomocí zkoušky těsnosti spojů pomocí zkušební jehly

 
6.

Mezi fóliové hydroizolace patří

fólie kaučukové a fólie z plastů

fólie kaučukové, fólie z plastů a fólie asfaltové

fólie z plastů a fólie asfaltové

 
7.

Zemní vlhkost je

voda, která vytváří spojitou hladinu a nepůsobí hydrostatickým tlakem

voda, která nevytváří spojitou hladinu

voda, která vytváří spojitou hladinu a působí hydrostatickým tlakem

 
8.

Proti pronikání radonu z půdy musí být chráněny všechny stavby, které mají být postaveny na podloží

s nízkým, středním a vysokým radonovým rizikem

se středním a vysokým radonovým rizikem

pouze s vysokým a velmi vysokým radonovým rizikem
 

 
9.

Radon je

radioaktivní, bezbarvý a nezapáchající plyn, který se vyskytuje v zemském podloží

radioaktivní, bezbarvý a zapáchající plyn, který se vyskytuje ve vzduchu

radioaktivní, bezbarvý a nezapáchající plyn, který se vyskytuje ve vzduchu

 
10.

Fóliové hydroizolace se používají

vždy pouze v jedné vrstvě

vždy ve dvou vrstvách

vždy ve třech vrstvách

 
Logolink