Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Monolitické konstrukce

jsou vyrobené na stavbě litím betonové směsi do předem připraveného bednění

jsou vyrobené mimo stavbu výhradně litím betonové směsi do bednění

jsou sestavené na stavbě z předem vyrobených dílů

 
2.

Vyberte správné tvrzení

beton se vyznačuje vysokou pevností v tlaku, ale malou pevností v tahu a ohybu

beton se vyznačuje nízkou pevností v tlaku, ale vysokou pevností v tahu a ohybu

beton se vyznačuje vysokou pevností v tlaku a v tahu, ale nízkou pevností v ohybu

 
3.

Cihelné bloky typu therm pro klasické zdění se vyzdívají

na normální nebo tepelně izolační maltu

na speciální tenkovrstvé lepidlo

na PUR pěnu

 
4.

Základní výškový modul zdících systémů typu THERM je

250 mm

200 mm

350 mm

 
5.

Pórobetonové tvárnice se vyrábí

z vody, cementu, vápna a křemičitého písku nebo elektrárenského popílku

z vody, cementu, vápna a křemičitého písku

z vody, vápna a křemičitého písku nebo elektrárenského popílku

 
6.

Nevýhodou ocelových staveb je

velmi malá požární odolnost staveb

omezená únosnost ocelových sloupů

malé průřezy sloupů
 

 
7.

Roubené stavby jsou

dřevostavby z vodorovně vrstvených hranolů vázaných v rozích

zděné stavby vázaných v rozích tesařskými spoji ze dřeva

dřevostavby ze svisle vrstvených hranolů vázaných v rozích

 
8.

Cihla plná pálená má rozměr

390 x 240 x 65 mm

290 x 140 x 65 mm

290 x 140 x85 mm

 
9.

Vyberte správné tvrzení

hrázděné stavby s viditelnou nosnou dřevěnou konstrukcí jsou jednou z nejpoužívanějších konstrukcí staveb vůbec

při výstavbě dnešních hrázděných staveb se konstrukce s viditelnou nosnou dřevěnou konstrukcí nepoužívá

hrázděné stavby s viditelnou nosnou dřevěnou konstrukcí jsou jednou z nejpoužívanějších konstrukcí dřevostaveb

 
10.

Výhodou ocelových staveb je

vysoká únosnost sloupů při jejich malých průřezech

velmi vysoká požární odolnost

vysoká tepelná a požární odolnost staveb

 
Logolink