Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jádrová omítka se obvykle provádí v tloušťce

5 mm

15 mm

30 mm

 
2.

Mezi organická pojiva patří

akrylát, silikát, silikon, silikonsilikát

vápno, cement, sádra, hlína

vápno, cement, sádra, hlína, akrylát

 
3.

Mezi minerální pojiva patří

vápno, cement, sádra, hlína

vápno, cement, sádra, hlína, akrylát

akrylát, silikát, silikon, silikonsilikát

 
4.

Polymerní nátěrové hmoty se dělí na

vápenné, cementové, klihové, silikátové

vápenné, cementové, klihové, silionové

akrylátové, emulzní, silikonové

 
5.

Jádrová omítka

tvoří spojovací vrstvu vícevrstvých omítek

tvoří vrchní vrstvu vícevrstvých omítek

tvoří vyrovnávací vrstvu vícevrstvých omítek

 
6.

Pastovitá malta pro omítky

je z výrobny již smíchaná s vodou, na stavbu se dodává v plastových kbelících

je z výrobny smíchaná směs, na stavbu se dodává v pytlích a pouze se smíchá s vodou

je z výrobny již smíchaná směs, na stavbě se do ní pouze přidá plnivo

 
7.

Dřevěné obklady se používají

uvnitř staveb i pro obklady fasád

pouze uvnitř staveb

pouze pro obklady fasád

 
8.

Postřik

tvoří spojovací vrstvu vícevrstvých omítek

tvoří vyrovnávací vrstvu vícevrstvých omítek

tvoří vrchní vrstvu vícevrstvých omítek

 
9.

Vyberte správné tvrzení

Obklady se provádějí po osazení ocelových zárubní, provedení instalací a před provedením omítek

Obklady se provádějí před osazením ocelových zárubní, provedení instalací a po provedení omítek

Obklady se provádějí po osazení ocelových zárubní, provedení instalací a po provedení omítek

 
10.

Mozaiková omítka

je tvořena směsí barevných kamínků spojených akrylátovou pryskyřicí

je jakákoli omítka s estetickou funkcí

je jakákoli omítka se vzorem malých čtverečků

 
Logolink