Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jaká je výška schodišťového stupně u strmého schodiště

150 - 180 mm

180 - 210 mm

210 - 230 mm

 
2.

Jaký je maximální počet výšek schodišťových stupňů v jednom schodišťovém rameni

15, v bytech a rodinných domech 16

15, v bytech a rodinných domech 18

16, v bytech a rodinných domech 18

 
3.

Co je schodišťové zrcadlo

volný prostor ohraničený schodišťovými rameny a podestami

volný prostor ohraničený podestami

vodorovná konstrukce mezi schodišťovými rameny v úrovni podlaží

 
4.

Co je schodnice

vodorovný nosník, který nese schodišťové rameno

šikmý nosník, který nese schodišťové rameno

čelní plocha schodišťového stupně

 
5.

Jaká je výška schodišťového stupně u běžného schodiště

150 - 180 mm

160 - 170 mm

180 - 210 mm

 
6.

Co je schodišťové rameno

nenosná konstrukce s minimálně 3 schodišťovými stupni

nosná konstrukce s minimálně 3 schodišťovými stupni

nenosná konstrukce s minimálně 5 schodišťovými stupni

 
7.

Vyber správné tvrzení

výška i hloubka alespoň poloviny schodišťových stupňů v jednom schodišťovém rameni musí být stejná

výška i hloubka prvního a posledního schodišťového stupně v jednom schodišťovém rameni musí být stejná

výška i hloubka všech schodišťových stupňů v jednom schodišťovém rameni musí být stejná

 
8.

Jaký je správný vzorec pro výpočet výšky a hloubky schodišťového stupně

2h + b = 630 mm

2a + b = 600 mm

2a + b = 730 mm

 
9.

Jaká je základní minimální výška zábradlí

800 mm

1000 mm

1100 mm

 
10.

Vyber správné tvrzení

zábradlí se musí zřídit na volném okraji schodiště při výšce pochůzné plochy hlubší jak 200 mm

zábradlí se musí zřídit na volném okraji schodiště při výšce pochůzné plochy hlubší jak 500 mm

zábradlí se musí zřídit na volném okraji schodiště při výšce pochůzné plochy hlubší jak 1000 mm

 
Logolink