Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co tvoří nosnou vrstvu střešní krytiny u sklonitých střech

krokve

bednění nebo laťování

vždy laťování

 
2.

Jaké prvky patří do prázdné vazby u vaznicové konstrukce krovu

pozednice, vaznice, krokve

pozednice, vaznice, vazný trám, krokve

pozednice, vaznice, sloupky, krokve

 
3.

Betonové tašky se kladou

na celoplošné bednění

na latě

na krokve

 
4.

Jaká střešní krytina se používá pro sklonité střechy

krytina z fóliových izolací

skládaná krytina

kratina z asfaltových pásů

 
5.

Do jakého sklonu střešní roviny mluvíme o plochých střechách

do sklonu 3°

do sklonu 10°

do sklonu 12°

 
6.

Od jakého sklonu střešní roviny mluvíme o sklonitých střechách

od sklonu nad 10°

od sklonu nad 5°

od sklonu nad 15°

 
7.

Jak vypadá valbová střecha

má dvě střešní roviny s přínočarým hřebenem, 2 okapy a dvě štítové zdi

má čtyři střešní roviny s přínočarým hřebenem a 4 okapy

má čtyři střešní roviny s hřebenem do tvaru L

 
8.

Jaká je výhoda zastřešení stavby příhradovými vazníky

volný půdní prostor

překlenutí rozponů až do 30 metrů bez vnitřní podpory

úspora řeziva

 
9.

Jaké plechy se nejčastěji používají pro klempířské práce

pozinkované, nerezové

pozinkované, titanzinkové, měděné

pozinkované, nerezové, plastové

 
10.

Z čeho se skládá střešní plášť sklonitých střech

z krytiny, nosné vrstvy střešní krytiny a pojistné hydroizolace

z krytiny a větrané vzduchové mezery

z krytiny a pojistné hydroizolace

 
Logolink