Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Na jaké maximální rozpětí svislých podpor krovu lze použít hambálkovou soustavu

do rozpětí 6 metrů

do rozpětí 8 metrů

do rozpětí 10 metrů

 
2.

Jaká střešní krytina se používá pro sklonité střechy

krytina z fóliových izolací

skládaná krytina

kratina z asfaltových pásů

 
3.

Vyberte správné tvrzení

dvouplášťová plochá střecha má dolní a horní plášť oddělený větranou vzduchovou mezerou

dvouplášťová plochá střecha má dolní a horní plášť bez větrané vzduchové mezery

dvouplášťová plochá střecha má pouze horní plášť s větranou vzduchovou mezerou

 
4.

Od jakého sklonu střešní roviny mluvíme o sklonitých střechách

od sklonu nad 10°

od sklonu nad 5°

od sklonu nad 15°

 
5.

Do jakého sklonu střešní roviny mluvíme o plochých střechách

do sklonu 3°

do sklonu 10°

do sklonu 12°

 
6.

Povrchovou úpravu keramických střešních tašek tvoří

poplastování

keramické tašky se povrchově neupravují

engoba nebo glazura

 
7.

Jaká střešní krytina se používá pro ploché střechy

krytina z asfaltových pásů nebo fóliových izolací

pouze krytina z asfaltových pásů

pouze krytina z fóliových izolací

 
8.

Jak vypadá valbová střecha

má dvě střešní roviny s přínočarým hřebenem, 2 okapy a dvě štítové zdi

má čtyři střešní roviny s přínočarým hřebenem a 4 okapy

má čtyři střešní roviny s hřebenem do tvaru L

 
9.

Jaké prvky patří do prázdné vazby u vaznicové konstrukce krovu

pozednice, vaznice, krokve

pozednice, vaznice, vazný trám, krokve

pozednice, vaznice, sloupky, krokve

 
10.

Jaká je výhoda zastřešení stavby příhradovými vazníky

volný půdní prostor

překlenutí rozponů až do 30 metrů bez vnitřní podpory

úspora řeziva

 
Logolink