Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Betonové tašky se kladou

na celoplošné bednění

na latě

na krokve

 
2.

Jaká střešní krytina se používá pro ploché střechy

krytina z asfaltových pásů nebo fóliových izolací

pouze krytina z asfaltových pásů

pouze krytina z fóliových izolací

 
3.

Do jakého sklonu střešní roviny mluvíme o plochých střechách

do sklonu 3°

do sklonu 10°

do sklonu 12°

 
4.

Jaké prvky patří do prázdné vazby u vaznicové konstrukce krovu

pozednice, vaznice, krokve

pozednice, vaznice, vazný trám, krokve

pozednice, vaznice, sloupky, krokve

 
5.

Co tvoří nosnou vrstvu střešní krytiny u sklonitých střech

krokve

bednění nebo laťování

vždy laťování

 
6.

Jaká je výhoda zastřešení stavby příhradovými vazníky

volný půdní prostor

překlenutí rozponů až do 30 metrů bez vnitřní podpory

úspora řeziva

 
7.

Vyberte správné tvrzení

dvouplášťová plochá střecha má dolní a horní plášť oddělený větranou vzduchovou mezerou

dvouplášťová plochá střecha má dolní a horní plášť bez větrané vzduchové mezery

dvouplášťová plochá střecha má pouze horní plášť s větranou vzduchovou mezerou

 
8.

Jaké plechy se nejčastěji používají pro klempířské práce

pozinkované, nerezové

pozinkované, titanzinkové, měděné

pozinkované, nerezové, plastové

 
9.

Z čeho se skládá střešní plášť sklonitých střech

z krytiny, nosné vrstvy střešní krytiny a pojistné hydroizolace

z krytiny a větrané vzduchové mezery

z krytiny a pojistné hydroizolace

 
10.

Od jakého sklonu střešní roviny mluvíme o sklonitých střechách

od sklonu nad 10°

od sklonu nad 5°

od sklonu nad 15°

 
Logolink