Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Která z uvedených skupin obsahuje pouze vřeckovýtrusé houby:

pýchavka, václavka, padlí, kozák

choroš, ryzec, dřevomorka, hlíva

křemenáč, bedla, smrž, ryzec

paličkovice nachová,  kvasinky, štětičkovec 

 
2.

U hub se setkáváme s různými typy výtrusů. Vyber tvrzení, které nejlépe charakterizuje zoosporu:

nepohyblivý výtrus hub, který se odškrcuje z konců speciálních hyf

nepohyblivý výtrus vznikající ve vřeckách vřeckovýtrusých hub po předchozím redukčním dělení

aktivně pohyblivý výtrus hub

výtrus vznikající po předchozím redukčním dělení na bazidiích stopkovýtrusých hub

 
3.

Pro houby stopkovýtrusé je typické, že:

ve svém vývojovém cyklu vždy tvoří plodnice

nevytvářejí ve svém vývojovém cyklu pohlavní orgány

ve svém životním cyklu tvoří pohlavní orgány

nikdy nevytvářejí ve svém vývojovém cyklu plodnice

 
4.

Plodnice nevytvářejí:

choroše

houby vřeckovýtrusé

rzi

houby stopkovýtrusé (většina)

 
5.

Ascus (vřecko) je:

samčí gametangium

samičí gametangium

sporangium, ve kterém dochází k redukčnímu dělení a vzniku spor

typ plodnic vřeckovýtrusých hub

 
6.

Smrtelně jedovatou muchomůrku zelenou můžeme snadno zaměnit:

se žampionem (pečárkou)

se všemi muchomůrkami

s hřibem hnědým

s muchomůrkou růžovkou (masákem)

 
7.

Pro houby vřeckovýtrusé je typické, že:

ve svém vývojovém cyklu vždy tvoří plodnice

nevytvářejí ve svém vývojovém cyklu pohlavní orgány

nikdy nevytvářejí ve svém vývojovém cyklu plodnice

většinou ve svém životním cyklu tvoří pohlavní orgány

 
8.

Smrtelně jedovatou muchomůrku zelenou bezpečně poznáme:

pouze podle barvy klobouku

podle nápadné bílé pochvy na bázi třeně         

pouze podle hlízovitě ztloustlého třeně

podle barvy lupenů

 
9.

Mykorhizou houba získává od symbionta:

anorganické látky

asimiláty

růstové látky

vodu

 
10.

Která z uvedených skupin obsahuje pouze stopkovýtrusé houby:

pýchavka, václavka, padlí, kozák

choroš, ryzec, dřevomorka, hlíva

křemenáč, bedla, smrž, ryzec

holubinka, paličkovice nachová, liška, pečárka (žampion)

 
Logolink