Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Smrtelně jedovatou muchomůrku zelenou bezpečně poznáme:

pouze podle barvy klobouku

podle nápadné bílé pochvy na bázi třeně         

pouze podle hlízovitě ztloustlého třeně

podle barvy lupenů

 
2.

Která z uvedených skupin obsahuje pouze vřeckovýtrusé houby:

pýchavka, václavka, padlí, kozák

choroš, ryzec, dřevomorka, hlíva

křemenáč, bedla, smrž, ryzec

paličkovice nachová,  kvasinky, štětičkovec 

 
3.

U hub se setkáváme s různými typy výtrusů. Vyber tvrzení, které nejlépe charakterizuje zoosporu:

nepohyblivý výtrus hub, který se odškrcuje z konců speciálních hyf

nepohyblivý výtrus vznikající ve vřeckách vřeckovýtrusých hub po předchozím redukčním dělení

aktivně pohyblivý výtrus hub

výtrus vznikající po předchozím redukčním dělení na bazidiích stopkovýtrusých hub

 
4.

Plodnice nevytvářejí:

choroše

houby vřeckovýtrusé

rzi

houby stopkovýtrusé (většina)

 
5.

Pro houby vřeckovýtrusé je typické, že:

ve svém vývojovém cyklu vždy tvoří plodnice

nevytvářejí ve svém vývojovém cyklu pohlavní orgány

nikdy nevytvářejí ve svém vývojovém cyklu plodnice

většinou ve svém životním cyklu tvoří pohlavní orgány

 
6.

Ascus (vřecko) je:

samčí gametangium

samičí gametangium

sporangium, ve kterém dochází k redukčnímu dělení a vzniku spor

typ plodnic vřeckovýtrusých hub

 
7.

Mykorhizou houba získává od symbionta:

anorganické látky

asimiláty

růstové látky

vodu

 
8.

Nepohlavně vznikají u hub:

askospory a basidiospory

 konidie

oospory

pouze basidiospory

 
9.

Která z uvedených skupin obsahuje pouze stopkovýtrusé houby:

pýchavka, václavka, padlí, kozák

choroš, ryzec, dřevomorka, hlíva

křemenáč, bedla, smrž, ryzec

holubinka, paličkovice nachová, liška, pečárka (žampion)

 
10.

Pro houby je charakteristický způsob výživy:

autotrofní

heterotrofní

pantrofní

mixotrofní

 
Logolink