Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Která z uvedených skupin obsahuje pouze vřeckovýtrusé houby:

pýchavka, václavka, padlí, kozák

choroš, ryzec, dřevomorka, hlíva

křemenáč, bedla, smrž, ryzec

paličkovice nachová,  kvasinky, štětičkovec 

 
2.

Smrtelně jedovatou muchomůrku zelenou můžeme snadno zaměnit:

se žampionem (pečárkou)

se všemi muchomůrkami

s hřibem hnědým

s muchomůrkou růžovkou (masákem)

 
3.

Smrtelně jedovatou muchomůrku zelenou bezpečně poznáme:

pouze podle barvy klobouku

podle nápadné bílé pochvy na bázi třeně         

pouze podle hlízovitě ztloustlého třeně

podle barvy lupenů

 
4.

Která z uvedených skupin obsahuje pouze stopkovýtrusé houby:

pýchavka, václavka, padlí, kozák

choroš, ryzec, dřevomorka, hlíva

křemenáč, bedla, smrž, ryzec

holubinka, paličkovice nachová, liška, pečárka (žampion)

 
5.

Ascus (vřecko) je:

samčí gametangium

samičí gametangium

sporangium, ve kterém dochází k redukčnímu dělení a vzniku spor

typ plodnic vřeckovýtrusých hub

 
6.

Pro houby vřeckovýtrusé je typické, že:

ve svém vývojovém cyklu vždy tvoří plodnice

nevytvářejí ve svém vývojovém cyklu pohlavní orgány

nikdy nevytvářejí ve svém vývojovém cyklu plodnice

většinou ve svém životním cyklu tvoří pohlavní orgány

 
7.

Mykorhizou houba získává od symbionta:

anorganické látky

asimiláty

růstové látky

vodu

 
8.

Nepohlavně vznikají u hub:

askospory a basidiospory

 konidie

oospory

pouze basidiospory

 
9.

Pro houby je charakteristický způsob výživy:

autotrofní

heterotrofní

pantrofní

mixotrofní

 
10.

Pro houby stopkovýtrusé je typické, že:

ve svém vývojovém cyklu vždy tvoří plodnice

nevytvářejí ve svém vývojovém cyklu pohlavní orgány

ve svém životním cyklu tvoří pohlavní orgány

nikdy nevytvářejí ve svém vývojovém cyklu plodnice

 
Logolink