Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Pro houby je charakteristický způsob výživy:

autotrofní

heterotrofní

pantrofní

mixotrofní

 
2.

Která z uvedených skupin obsahuje pouze vřeckovýtrusé houby:

pýchavka, václavka, padlí, kozák

choroš, ryzec, dřevomorka, hlíva

křemenáč, bedla, smrž, ryzec

paličkovice nachová,  kvasinky, štětičkovec 

 
3.

Která z uvedených skupin obsahuje pouze stopkovýtrusé houby:

pýchavka, václavka, padlí, kozák

choroš, ryzec, dřevomorka, hlíva

křemenáč, bedla, smrž, ryzec

holubinka, paličkovice nachová, liška, pečárka (žampion)

 
4.

Ascus (vřecko) je:

samčí gametangium

samičí gametangium

sporangium, ve kterém dochází k redukčnímu dělení a vzniku spor

typ plodnic vřeckovýtrusých hub

 
5.

Pro houby vřeckovýtrusé je typické, že:

ve svém vývojovém cyklu vždy tvoří plodnice

nevytvářejí ve svém vývojovém cyklu pohlavní orgány

nikdy nevytvářejí ve svém vývojovém cyklu plodnice

většinou ve svém životním cyklu tvoří pohlavní orgány

 
6.

Plodnice nevytvářejí:

choroše

houby vřeckovýtrusé

rzi

houby stopkovýtrusé (většina)

 
7.

Mykorhizou houba získává od symbionta:

anorganické látky

asimiláty

růstové látky

vodu

 
8.

Nepohlavně vznikají u hub:

askospory a basidiospory

 konidie

oospory

pouze basidiospory

 
9.

U hub se setkáváme s různými typy výtrusů. Vyber tvrzení, které nejlépe charakterizuje zoosporu:

nepohyblivý výtrus hub, který se odškrcuje z konců speciálních hyf

nepohyblivý výtrus vznikající ve vřeckách vřeckovýtrusých hub po předchozím redukčním dělení

aktivně pohyblivý výtrus hub

výtrus vznikající po předchozím redukčním dělení na bazidiích stopkovýtrusých hub

 
10.

Pro houby stopkovýtrusé je typické, že:

ve svém vývojovém cyklu vždy tvoří plodnice

nevytvářejí ve svém vývojovém cyklu pohlavní orgány

ve svém životním cyklu tvoří pohlavní orgány

nikdy nevytvářejí ve svém vývojovém cyklu plodnice

 
Logolink