Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Idioblast

buňka lišící se tvarem a obsahem od ostatních v pletivu

vylučuje latex

je mezibuněčná prostora

je součást průduchů v pokožce

 
2.

Cévy (tracheje)

se vyskytují u nahosemenných rostlin

transportují asimiláty z listů do jiných částí rostliny

jsou tvořeny protáhlými buňkami se ztloustlými buněčnými stěnami

jsou součástí floemu - části lýkové cévního svazku

 
3.

Bikolaterální cévní svazky

mají paprsčité uspořádání

jsou dvojbočné - dřevo ze dvou stran obklopeno lýkem

jsou příkladem soustředných cévních svazků

se vyskytují u lilkovitých a tykvovitých rostlin

 
4.

Pletivo na obrázku je

sklerenchym

rohový kolenchym

deskový kolenchym

parenchym

 
5.

Korkotvorné pletivo produkující druhotnou kůru se nazývá

felogen

kambium

kalus

epidermis

 
6.

Primární meristémy

jiný název je embryonální dělivé pletivo

vyskytují se na vrcholcích stonků a kořenových špičkách

jejich součástí jsou hojivá pletiva

vedou vodu a živiny od kořenů

 
7.

Pletivo

je soubor buněk s různou funkcí a podobným tvarem a velikostí

je soubor buněk se stejnou funkcí a  různým tvarem a velikostí

je soubor buněk s různou funkcí a  různým tvarem a velikostí

je soubor buněk se stejnou funkcí a  podobným tvarem a velikostí

 
8.

Palisádový a houbový parenchym v listech

má zásobní funkci

má vodivou funkci

má asimilační funkci

má zpevňující funkci

 
9.

Na obrázku je

sklerenchym

bočný řez cévním svazkem

pokožka kořene - rhizodermis

pokožka - epidermis s průduchy

 
10.

Zpevňující pletivo s rovnoměrně ztloustlou buněčnou stěnou se nazývá

deskový kolenchym

sklerenchym

parenchym

meristém

 
Logolink