Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Palisádový a houbový parenchym v listech

má zásobní funkci

má vodivou funkci

má asimilační funkci

má zpevňující funkci

 
2.

Pletivo

je soubor buněk s různou funkcí a podobným tvarem a velikostí

je soubor buněk se stejnou funkcí a  různým tvarem a velikostí

je soubor buněk s různou funkcí a  různým tvarem a velikostí

je soubor buněk se stejnou funkcí a  podobným tvarem a velikostí

 
3.

Primární meristémy

jiný název je embryonální dělivé pletivo

vyskytují se na vrcholcích stonků a kořenových špičkách

jejich součástí jsou hojivá pletiva

vedou vodu a živiny od kořenů

 
4.

Pletivo na obrázku je

sklerenchym

rohový kolenchym

deskový kolenchym

parenchym

 
5.

Cévy (tracheje)

se vyskytují u nahosemenných rostlin

transportují asimiláty z listů do jiných částí rostliny

jsou tvořeny protáhlými buňkami se ztloustlými buněčnými stěnami

jsou součástí floemu - části lýkové cévního svazku

 
6.

Bikolaterální cévní svazky

mají paprsčité uspořádání

jsou dvojbočné - dřevo ze dvou stran obklopeno lýkem

jsou příkladem soustředných cévních svazků

se vyskytují u lilkovitých a tykvovitých rostlin

 
7.

Korkotvorné pletivo produkující druhotnou kůru se nazývá

felogen

kambium

kalus

epidermis

 
8.

Na obrázku je

sklerenchym

bočný řez cévním svazkem

pokožka kořene - rhizodermis

pokožka - epidermis s průduchy

 
9.

Idioblast

buňka lišící se tvarem a obsahem od ostatních v pletivu

vylučuje latex

je mezibuněčná prostora

je součást průduchů v pokožce

 
10.

Zpevňující pletivo s rovnoměrně ztloustlou buněčnou stěnou se nazývá

deskový kolenchym

sklerenchym

parenchym

meristém

 
Logolink