Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Kolik je na stavbě jeden kubík?

a) 1 cm3

b) 1 m2

c)1 m3

d) 10 m3

 
2.

Jak dlouho se studuje učební obor pro získání výučního listu?

a) 2 roky

b) 3 roky

c) 4 roky

d) 5 roků

 
3.

K čemu slouží "šlauchváha"?

a) k dodávce vody na stavbu

b) k měření délky hadice

c) k přenášení výšek

d) k vážení hadic a kabelů

 
4.

Které nářadí se na stavbě nepoužívá?

a) lžíce

b) naběračka

c) míchadlo

d) mašlovačka

 
5.

Kde najdeš rozměry stavby?

a) v návodu k použití

b) ve výkresu

c) ve stavebním deníku

d) ve stavebním zákonu

 
6.

Špric patří:

a) na zeď

b) do záchodové mísy

c) na hlavu

d) do bazénu

 
7.

Beton se vyrábí z:

a) sádra, písek, voda

b) vápno, písek, voda

c) štěrk, cement, voda

d) štěrk, cement, hlína

 
8.

Z jakého materiálu se vyrábí cihla?

a) kámen

b) hlína

c) beton

d) cement

 
9.

Instalatér se na stavbě zabývá:

a) oplechování komínů a parapetů oken

b) stavbou zdí a osazováním oken

c) rozvodem vody a topení

d) montáží podlah

 
10.

Okna se u nás dnes nevyrábí:

a) ze dřeva

b) z hliníku

c) z plastu

d) z betonu

 
Logolink