Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Mezi metamorfózy (přeměny) kořene nepatří:

náhradní (adventivní) kořeny

kořenové hlízy

oddenky

příčepivé kořeny

 
2.

Mezi základní funkce listu nepatří:

příjem vody

fotosyntéza

transpirace

výměna plynů

 
3.

Do sekundárních (druhotných) dělivých pletiv nezařazujeme:

felogen

kortex

kambium

kalus

 
4.

Vyberte pravdivou odpověď:

lodyha je bylinný stonek s listy po celé délce stonku

lodyha je bylinný neolistěný stonek

stéblo je neolistěný stonek s přízemní růžicí listů

stvol je stonek s kolénky

 
5.

Stonek neplní funkci:

nese listy

nese reprodukční orgány

zajišťuje spojení mezi kořeny a listy

příjem vody

 
6.

Sympodiální větvení stonku je znázorněno na obrázku:

 
7.

Mezi přeměny (metamorfózy) listu nepatří:

kolce (trnka)

brachyblasty

oddenky

trny (růže)

 
8.

Kořen neplní funkci:

vodivou

asimilační

kotvení rostliny

nasávací

 
9.

Do vnitřní stavby kořene patří:

pericykl

lenticely (čočinky)

průduchy (stomata)

palisádový parenchym

 
10.

Který z uvedených příčných řezů stonkem rostliny, pochází z dvouděložné rostliny:

 
Logolink