Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

6. Mechanizované nářadí, s pohonem elektrickým, musí procházet pravidelnými revizemi. Tyto revize může provádět:

 

 

a) osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací

b) osoba oprávněná pracovat s příslušným nářadím

c) každý, kdo s nářadím pracuje

 
2.

2. Jaký pohon se využívá u mechanizovaného nářadí:

a) elektrický a pneumatický

b) elektrický

c) pneumatický

 
3.

9. Pro bezpečnost při práci s mechanizovaným nářadím je důležité:

 

a) dodržování technologických postupů, bezpečnostních zásad a používání ochranných prostředků

b) dodržování bezpečnostních zásad a používání ochranných prostředků

c) dodržování technologických postupů a používání ochranných prostředků

 
4.

5. Mechanizované nářadí s pohonem elektrickým, napájené ze sítě, se připojuje na napětí:

 

a) 230 V

b) 400 V

c) 24 V

 
5.

1. Mechanizované nářadí se používá při:

a) tváření kovů

b) ručním zpracování kovů

c) tepelném zpracování kovů

 
6.

3. Které mechanizované nářadí s pohonem elektrickým, je výhodnější z hlediska bezpečnosti?

 

a) napájené ze sítě

b) napájené z akumulátoru

c) oba druhy jsou stejně bezpečné

 
7.

8. Vrták, závitník, brusný kotouč, pilový kotouč, pilový list, řadíme mezi:

 

a) nářadí

b) nástroje

c) přípravky

 
8.

7. Mechanizované nářadí s pohonem pneumatickým, je poháněno:

 

a) vzduchem

b) elektromotorem

c) stlačeným vzduchem

 
9.

4. Které mechanizované nářadí s pohonem elektrickým, je výhodnější při práci mimo dílnu?

a) oba druhy jsou stejně výhodné

b) napájené ze sítě

c) napájené z akumulátoru

 
10.

10. Bezpečnostní zásady pro práci s jednotlivými druhy mechanizovaného nářadí jsou součástí:

 

a) revizní zprávy

b) záručního listu

c) návodu k obsluze

 
Logolink