Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Definujte pojem tolerování.

Je vymezení povolené nepřesnosti jednotlivých rozměrů součástí číselně, nebo toleranční značkou.

Je vymezení povolené nepřesnosti jednotlivých rozměrů součástí jen číselně.

Je vymezení povolené nepřesnosti jednotlivých rozměrů součástí jen toleranční značkou.

 
2.

Co jsou netolerované rozměry?

Nemusíme dodržet žádnou přesnost při výrobě.

 Jsou u strojních součásti zastoupeny nejčastěji, je nutno je vyrobit s určitou přesností.

Jsou to výjmečné rozměry, v podstatě se nepoužívají.

 
3.

Co je to skutečný rozměr?

Je to rozměr naměřený s dovolenou nepřesností na polotovaru.

Je to rozměr neměřený, určíme ho odhadem.

Je to rozměr naměřený s dovolenou nepřesností na hotové součásti.

 
4.

Co je to rozměr?

Je to číslo vyjadřující ve zvolených jednotkách velikost určité délky  Rozměr zapsaný na výkresu se nazývá póta.

Je to číslo vyjadřující ve zvolených jednotkách velikost určité délky nebo úhlu. Rozměr zapsaný na výkresu se nazývá kóta.

Je to číslo vyjadřující ve zvolených jednotkách velikost určitého úhlu. Rozměr zapsaný na výkresu se nazývá kóta.

 
5.

Co je to dolní mezní rozměr?

Je to největší dovolený rozměr (DMR, dmr).

Je to nejmenší dovolený rozměr (DMR, dmr).

Je to rozměr na nulové čáře.

 
6.

Jaké známe mezní úchylky?

es – horní mezní úchylka hřídele  ei – dolní mezní úchylka hřídele  ES – horní mezní úchylka díry  EI – dolní mezní úchylka díry

es – horní mezní úchylka hřídele  ei – dolní mezní úchylka hřídele 

  ES – horní mezní úchylka díry  EI – dolní mezní úchylka díry

 
7.

Co je horní mezní rozměr?

Je to největší dovolený rozměr (HMR, hmr).

Je to nejmenší dovolený rozměr (HMR, hmr).

Je to rozměr na nulové čáře.

 
8.

Co je to nulová čára?

 Je to přímka, která přísluší jednomu konci jmenovitého rozměru. Obvykle ji kreslíme ve vodorovné poloze. Kladné úchylky zobrazujeme nad NČ, záporné pod ní.

 Je to přímka, která přísluší jednomu konci skutečného rozměru. Obvykle ji kreslíme svisle. Kladné úchylky zobrazujeme vlevo NČ, záporné vpravo.

 Je to přímka, která přísluší jednomu konci tolerance.

 
9.

Co je to všeobecná tolerance?

Všechny rozměry, které nejsou na výkrese konkrétně tolerovány, mohou být vyrobeny libovolně.

Všechny rozměry, které nejsou na výkrese konkrétně tolerovány, musí zůstat v určitých mezích.

Některé rozměry, které nejsou na výkrese konkrétně tolerovány, musí zůstat v určitých mezích.

 
10.

Co je to tolerance?

Je to součet  HMR (hmr) a DMR (dmr), nebo také součet mezi horní a dolní mezní úchylkou (T,t).

Je to rozdíl meziJe to rozdíl mezi HMR (hmr) a DMR (dmr), nebo také algebraický rozdíl mezi horní a dolní mezní úchylkou (T,t)., nebo také algebraický rozdíl mezi horní a dolní mezní úchylkou (T,t).

Je to rozdíl mezi HMR (hmr) a JR.

 
Logolink