Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co je to nulová čára?

 Je to přímka, která přísluší jednomu konci jmenovitého rozměru. Obvykle ji kreslíme ve vodorovné poloze. Kladné úchylky zobrazujeme nad NČ, záporné pod ní.

 Je to přímka, která přísluší jednomu konci skutečného rozměru. Obvykle ji kreslíme svisle. Kladné úchylky zobrazujeme vlevo NČ, záporné vpravo.

 Je to přímka, která přísluší jednomu konci tolerance.

 
2.

Co je jmenovitý rozměr?

Je to rozměr, ke kterému se vztahují oba mezní rozměry. Na výkresu je předepsán kótou (JR, jr).

Je to rozměr, ke kterému se vztahují jen rozměry hřídele.

Je to rozměr, ke kterému se vztahují jen rozměry náboje.

 
3.

Co jsou netolerované rozměry?

Nemusíme dodržet žádnou přesnost při výrobě.

 Jsou u strojních součásti zastoupeny nejčastěji, je nutno je vyrobit s určitou přesností.

Jsou to výjmečné rozměry, v podstatě se nepoužívají.

 
4.

Jaké známe mezní úchylky?

es – horní mezní úchylka hřídele  ei – dolní mezní úchylka hřídele  ES – horní mezní úchylka díry  EI – dolní mezní úchylka díry

es – horní mezní úchylka hřídele  ei – dolní mezní úchylka hřídele 

  ES – horní mezní úchylka díry  EI – dolní mezní úchylka díry

 
5.

Co je to lícování?

Měření součásti po výrobě.

Je určení drsnosti povrchu.

Je vzájemný vztah dvou součástí, které jsou uloženy s vůlí, nebo s přesahem (nalisované).

 
6.

Co je to mezní uchylka?

Je to rozdíl mezi horním mezním rozměrem a dolním  mezním rozměrem.

Je to rozdíl mezi dolním mezním rozměrem a horním mezním rozměrem.

Je to rozdíl mezi horním mezním rozměrem a jmenovitým rozměrem, popřípadě rozdíl mezi dolním mezním rozměrem a horním mezním rozměrem.

 
7.

Co je to skutečný rozměr?

Je to rozměr naměřený s dovolenou nepřesností na polotovaru.

Je to rozměr neměřený, určíme ho odhadem.

Je to rozměr naměřený s dovolenou nepřesností na hotové součásti.

 
8.

Co je to dolní mezní rozměr?

Je to největší dovolený rozměr (DMR, dmr).

Je to nejmenší dovolený rozměr (DMR, dmr).

Je to rozměr na nulové čáře.

 
9.

Co je to rozměr?

Je to číslo vyjadřující ve zvolených jednotkách velikost určité délky  Rozměr zapsaný na výkresu se nazývá póta.

Je to číslo vyjadřující ve zvolených jednotkách velikost určité délky nebo úhlu. Rozměr zapsaný na výkresu se nazývá kóta.

Je to číslo vyjadřující ve zvolených jednotkách velikost určitého úhlu. Rozměr zapsaný na výkresu se nazývá kóta.

 
10.

Co je to tolerance?

Je to součet  HMR (hmr) a DMR (dmr), nebo také součet mezi horní a dolní mezní úchylkou (T,t).

Je to rozdíl meziJe to rozdíl mezi HMR (hmr) a DMR (dmr), nebo také algebraický rozdíl mezi horní a dolní mezní úchylkou (T,t)., nebo také algebraický rozdíl mezi horní a dolní mezní úchylkou (T,t).

Je to rozdíl mezi HMR (hmr) a JR.

 
Logolink