Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Kolik máme stupňů přesnosti.

Máme celkem dvacet stupňů přesnosti, od IT 01 až po IT18

Máme celkem osmnáct stupňů přesnosti, od IT 1 až po IT18

Máme celkem dvacetdva stupňů přesnosti, od IT 01 až po IT20

 
2.

Které toleranční pole je souměrné kolem nulové čáry?

JS,js

H,h

S,s

 
3.

Která toleranční pole jsou nejvýše nad nulovou čarou?
 

a, ZC

F,f

A, zc

 
4.

Definujte toleranční stupeň stupeň přesnosti?

Určuje šířku tolerančního pole.

Určuje polohu tolerančního pole.

Určuje výšku tolerančního pole.

 
5.

Která toleranční pole jsou nejníže pod nulovou čarou?

a, ZC

A,  zc

A, ZC

 
Logolink