Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Které toleranční pole je souměrné kolem nulové čáry?

JS,js

H,h

S,s

 
2.

Která toleranční pole jsou nejníže pod nulovou čarou?

a, ZC

A,  zc

A, ZC

 
3.

Kolik máme stupňů přesnosti.

Máme celkem dvacet stupňů přesnosti, od IT 01 až po IT18

Máme celkem osmnáct stupňů přesnosti, od IT 1 až po IT18

Máme celkem dvacetdva stupňů přesnosti, od IT 01 až po IT20

 
4.

Která toleranční pole jsou nejvýše nad nulovou čarou?
 

a, ZC

F,f

A, zc

 
5.

Které toleranční pole leží na nulové čáře?

P,p

H,h

M,m

 
Logolink