Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Mezi vrcholičnatá květenství patří:

jehněda

srpek

klas

palice

 
2.

Mezi hroznovitá květenství patří:

úbor

srpek

vějířek

vidlan

 
3.

Pestík není tvořen:

bliznou

semeníkem

čnělkou

okvětím

 
4.

Generativní orgány rostlin zajišťují:

příjem vody

fotosyntézu

rozmnožování

dýchání

 
5.

Kalich a koruna tvoří:

rozlišené květní obaly

nerozlišené květní obaly

 
6.

Mezi plody suché pukavé nepatří:

nažka

lusk

měchýřek

šešule

 
7.

O jaké květenství se jedná:

hrozen z vijanu

hrozen

hrozen z hroznů (lata)

okolík z okolíků

 
8.

Květ není tvořen:

květnímy obaly

pohlavními orgány

květním lůžkem

květní miskou 

 
9.

Dvoudomá rostlina:

nese oboupohlavné květy

nese pouze květy jednoho pohlaví

nenese květy

nese jednopohlavné květy samčí i samičí

 
10.

Mezi plody nepatří:

 
Logolink