Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Instrukce  DEC R22

Vynuluje obsah registru R20

Neguje obsah  registru  R20

Zvýší obsah registru R20 o jedničku

Sníží obsah registru R20 o jedničku

 
2.

Registr R10 je vynulován, po provedení instrukce  CPI R10, 0  se

vynuluje příznak Z a nastaví příznak C stavového registru SREG

vynulují příznaky Z a C stavového registru SREG

Nastaví se příznak Z a vynuluje příznak C stavového registru SREG

 
3.

Instrukce   ADD R20,R25

Provede aritmetický součet registrů R20 a R25 , výsledek se uloží do registru R25

Provede aritmetický součet registrů R20 a R25 , výsledek se uloží do registru R20

 
4.

Instrukce   MOV R10,R15

Provede překopírování obsahu pracovního registru R15 do R10

Provede překopírování obsahu pracovního registru R10 do R15

Dojde k vzájemné výměně obsahů registrů R15 a R10

 
5.

Instrukce  NOP

Neguje obsah registru R0

Představuje prázdnou instrukci, která trvá jeden hodinový takt mikrořadiče při němž se nekoná žádná instrukce
 

Přeskočí se následující instrukce

Běh programu mikrořadiče se zastaví
 

 
6.

Instrukce  OR R16,R17

Provede logický součin registrů R16  a R17, výsledek operace se uloží do registru R16

Provede se aritmetický součin regisrů R16 a R17, výsledek se uloží do registru R16

Provede se logický součet registrů R16 a R17, výsledek se uloží do registru R16

 
7.

Instrukce  INC R10

Sníží hodnotu obsahu registru R10 o jedničku

Zvýší hodnotu obsahu registru R10 o jedničku

 
Logolink