Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Při broušení rovinných ploch obvodem kotouče se dosahuje v porovnání s broušením čelem brousícího kotouč:

větší přesnosti a lepší drsnosti povrchu, ale menšího výkonu

menší přesnosti a horší jakosti povrchu, ale většího výkonu

není rozdíl mezi jednotlivými způsoby broušení

 
2.

Na obrázku vidíme?

broušení rovinných ploch čelem kotouče

broušení rovinných ploch obvodem kotouče

broušení válcových ploch čelem kotouče

 
3.

Viditelné mosazné kruhy na obrázku elektropermanentního upínače slouží k:

vystředění obrobku na elektropermanentním upínači

oddělení pólů elektromagnetu

pro kontrolu posunutí obrobku při broušení

 
4.

Při broušení na hrotových bruskách používáme lunety k:

přesnému měření

podepírání dlouhých obrobků malého průměru

přenášení otáčivého pohybu z vřetena na obrobek

 
5.

Správné upnutí brusných kotoučů je důležité z hlediska?

chlazení nástroje

správného nastavení otáček brousícího vřetena

kvality opracovaných ploch a bezpečnosti práce

 
6.

Na obrázku vidíme?

broušení rovinných ploch čelem kotouče

broušení tvarových ploch obvodem kotouče

broušení rovinných ploch obvodem kotouče

 
7.

Díra v brusném kotouči má být?

jen o málo menší než je průměr čepu

jen o málo větší než je průměr čepu

nezáleží na velikosti díry, jestliže je kotouč dostatečně upevněn

 
8.

Jaký nástroj vidíme na obrázku?

jednokamenový diamantový orovnávač

keramický orovnávací kámen

orovnávač s kotoučem

 
9.

K upnutí obrobku při broušení na rovinných bruskách se nejčastěji používá?

upnutí na elektromagnetickou desku, nebo do strojního svěráku

upnutí na elektromagnetickou desku, nebo mezi hroty

upnutí na lícní desku, nebo do kleštin

 
10.

Broušení závitů a matic se provádí:

jen při výrobě pohybových šroubů a matic

jen při výrobě spojovacích šroubů a matic

jen tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost závitu a jakost povrchu

 
Logolink