Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Viditelné mosazné kruhy na obrázku elektropermanentního upínače slouží k:

vystředění obrobku na elektropermanentním upínači

oddělení pólů elektromagnetu

pro kontrolu posunutí obrobku při broušení

 
2.

Při broušení na hrotových bruskách používáme lunety k:

přesnému měření

podepírání dlouhých obrobků malého průměru

přenášení otáčivého pohybu z vřetena na obrobek

 
3.

Co vkládáme mezi upínací příruby a kotouč při upínání brusného kotouče?

pružné podložky

ocelové podložky

nesmí být vkládány žádné podložky

 
4.

Brusný kotouč se nasazuje na:

vřeteno

brousící hlavu

upínací hrot

 
5.

Při broušení rovinných ploch obvodem kotouče se dosahuje v porovnání s broušením čelem brousícího kotouč:

větší přesnosti a lepší drsnosti povrchu, ale menšího výkonu

menší přesnosti a horší jakosti povrchu, ale většího výkonu

není rozdíl mezi jednotlivými způsoby broušení

 
6.

Broušení závitů a matic se provádí:

jen při výrobě pohybových šroubů a matic

jen při výrobě spojovacích šroubů a matic

jen tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost závitu a jakost povrchu

 
7.

Na obrázku vidíme?

Broušení vnějších průměrů na stroji EJ 10

broušení mezi hroty podélným posuvem stolu

bezhroté broušení zapichovací

zapichovací broušení mezi hroty

 
8.

Před upevněním se brusný kotouč vyzkouší?

mírným poklepem kladivem a poslechem

mírným poklepem dřevěnou paličkou a poslechem

je-li kotouč nový a nebyl používán, není nutné kotouč před upnutím zkoušet

 
9.

Matice nebo šrouby upínacích přírub se utahují?

maximální silou

přiměřenou silou

poklepem gumovou paličkou

 
10.

Provádíme-li statické vyvažování brusného kotouče:

snímáme chvění brousícího kotouče a posouváme závaží na řemenici vřetena

měníme polohu rotujícího těžiště

upneme tento kotouč přírubami a nasadíme na vyvažovací trn

 
Logolink