Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Viditelné mosazné kruhy na obrázku elektropermanentního upínače slouží k:

vystředění obrobku na elektropermanentním upínači

oddělení pólů elektromagnetu

pro kontrolu posunutí obrobku při broušení

 
2.

Brousící kotouče musí být na brousící vřeteno upevněny?

tak, aby se obvod brusného kotouče nedotýkal obrobku

odborně s požadovanou přesností a podle bezpečnostních předpisů

tak, by chladící kapalina byla přiváděna na brousící kotouč ze shora

 
3.

Na obrázku vidíme?

broušení rovinných ploch čelem kotouče

broušení tvarových ploch obvodem kotouče

broušení rovinných ploch obvodem kotouče

 
4.

Díra v brusném kotouči má být?

jen o málo menší než je průměr čepu

jen o málo větší než je průměr čepu

nezáleží na velikosti díry, jestliže je kotouč dostatečně upevněn

 
5.

Provádíme-li statické vyvažování brusného kotouče:

snímáme chvění brousícího kotouče a posouváme závaží na řemenici vřetena

měníme polohu rotujícího těžiště

upneme tento kotouč přírubami a nasadíme na vyvažovací trn

 
6.

Na obrázcích vidíme?

   

dynamické vyvažování

statické vyvažování brusného kotouče na stojánku

snímání chvění brousícího kotouče

 
7.

Vyvažování brusných kotoučů provádíme za účelem?

dokonalého upnutí brusných kotoučů

orovnání brusných kotoučů

zamezení házení brusných kotoučů

 
8.

Před upevněním se brusný kotouč vyzkouší?

mírným poklepem kladivem a poslechem

mírným poklepem dřevěnou paličkou a poslechem

je-li kotouč nový a nebyl používán, není nutné kotouč před upnutím zkoušet

 
9.

Zápich na broušených plochách je:

sražená hrana na čele hřídele

díra pro upnutí obrobku mezi hroty

drážka pro výběh brousícího kotouče a zajištění přesného dosednutí vzájemě spojovaných součástí

 
10.

Orovnáním rozumíme?

vymezování přesné polohy brousícího kotouče

jemné obrábění povrchu brousícího kotouče

závěrečnou část broušení

 
Logolink