Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Brusný kotouč se nasazuje na:

vřeteno

brousící hlavu

upínací hrot

 
2.

Jaké tvary obrobků brousíme na hrotových bruskách?

válcové rotační součásti

všechny tvary obrobků

jen obrobky s rovinnými plochami

 
3.

Jaký nástroj vidíme na obrázku?

jednokamenový diamantový orovnávač

keramický orovnávací kámen

orovnávač s kotoučem

 
4.

Co vkládáme mezi upínací příruby a kotouč při upínání brusného kotouče?

pružné podložky

ocelové podložky

nesmí být vkládány žádné podložky

 
5.

Vyvažování brusných kotoučů provádíme za účelem?

dokonalého upnutí brusných kotoučů

orovnání brusných kotoučů

zamezení házení brusných kotoučů

 
6.

Orovnáním rozumíme?

vymezování přesné polohy brousícího kotouče

jemné obrábění povrchu brousícího kotouče

závěrečnou část broušení

 
7.

Při broušení na hrotových bruskách používáme lunety k:

přesnému měření

podepírání dlouhých obrobků malého průměru

přenášení otáčivého pohybu z vřetena na obrobek

 
8.

Broušení závitů a matic se provádí:

jen při výrobě pohybových šroubů a matic

jen při výrobě spojovacích šroubů a matic

jen tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost závitu a jakost povrchu

 
9.

Na obrázku vidíme?

lícní desku

příměrnou desku

elektropermanentní upínač

 
10.

Při bezhrotovém broušení zapichovacím se obrobky v pracovním prostoru:

neotáčí, ale posunují

neotáčí a neposunují

otáčí, ale neposunují

 
Logolink