Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Na obrázcích vidíme?

   

dynamické vyvažování

statické vyvažování brusného kotouče na stojánku

snímání chvění brousícího kotouče

 
2.

Na obrázku vidíme?

broušení mezi hroty s podélným pohybem stolu

bezhroté broušení s podélným pohybem stolu

bezhroté zapichovací broušení s podélným pohybem stolu

 
3.

Na obrázku vidíme?

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTnDm2P4YShCuobd8L6kO6WTgqLt9uvy3rRZeUUPhr9ARO1csUc

bezhroté broušení zapichovací

bezhroté broušení průchozí

broušení s podélným pohybem stolu

 
4.

Nevyvážený brusný kotouč je příčinou:

menšího brusného výkonu

zvýšeného namáhání ložisek vřetena a chvění

větší spotřeby elektrické energie a chladící kapaliny

 
5.

Broušení závitů a matic se provádí:

jen při výrobě pohybových šroubů a matic

jen při výrobě spojovacích šroubů a matic

jen tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost závitu a jakost povrchu

 
6.

Broušení je?

beztřískové dělení materiálu

tváření materiálu

třískové obrábění materiálu

 
7.

Jaké tvary obrobků brousíme na hrotových bruskách?

válcové rotační součásti

všechny tvary obrobků

jen obrobky s rovinnými plochami

 
8.

Brusný kotouč se nasazuje na:

vřeteno

brousící hlavu

upínací hrot

 
9.

Na obrázku vidíme?

lícní desku

příměrnou desku

elektropermanentní upínač

 
10.

Na obrázku vidíme?

broušení rovinných ploch čelem kotouče

broušení rovinných ploch obvodem kotouče

broušení válcových ploch čelem kotouče

 
Logolink