Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jednokamenový orovnávač musíme chránit před?

nárazy a kolísáním teploty

prachem a mastnotou

dlouhodobým používáním

 
2.

Jaké tvary obrobků brousíme na hrotových bruskách?

válcové rotační součásti

všechny tvary obrobků

jen obrobky s rovinnými plochami

 
3.

Na obrázku vidíme?

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTnDm2P4YShCuobd8L6kO6WTgqLt9uvy3rRZeUUPhr9ARO1csUc

bezhroté broušení zapichovací

bezhroté broušení průchozí

broušení s podélným pohybem stolu

 
4.

Brousící kotouče musí být na brousící vřeteno upevněny?

tak, aby se obvod brusného kotouče nedotýkal obrobku

odborně s požadovanou přesností a podle bezpečnostních předpisů

tak, by chladící kapalina byla přiváděna na brousící kotouč ze shora

 
5.

Broušení závitů a matic se provádí:

jen při výrobě pohybových šroubů a matic

jen při výrobě spojovacích šroubů a matic

jen tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost závitu a jakost povrchu

 
6.

Viditelné mosazné kruhy na obrázku elektropermanentního upínače slouží k:

vystředění obrobku na elektropermanentním upínači

oddělení pólů elektromagnetu

pro kontrolu posunutí obrobku při broušení

 
7.

Provádíme-li statické vyvažování brusného kotouče:

snímáme chvění brousícího kotouče a posouváme závaží na řemenici vřetena

měníme polohu rotujícího těžiště

upneme tento kotouč přírubami a nasadíme na vyvažovací trn

 
8.

Na obrázku vidíme obrobek upnutý:

v tříčelisťovém sklíčidle

v rýhovaném unašeči

na lícní desce

 
9.

Správné upnutí brusných kotoučů je důležité z hlediska?

chlazení nástroje

správného nastavení otáček brousícího vřetena

kvality opracovaných ploch a bezpečnosti práce

 
10.

Nevyvážený brusný kotouč je příčinou:

menšího brusného výkonu

zvýšeného namáhání ložisek vřetena a chvění

větší spotřeby elektrické energie a chladící kapaliny

 
Logolink