Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

K upnutí obrobku při broušení na rovinných bruskách se nejčastěji používá?

upnutí na elektromagnetickou desku, nebo do strojního svěráku

upnutí na elektromagnetickou desku, nebo mezi hroty

upnutí na lícní desku, nebo do kleštin

 
2.

Zápich na broušených plochách je:

sražená hrana na čele hřídele

díra pro upnutí obrobku mezi hroty

drážka pro výběh brousícího kotouče a zajištění přesného dosednutí vzájemě spojovaných součástí

 
3.

Matice nebo šrouby upínacích přírub se utahují?

maximální silou

přiměřenou silou

poklepem gumovou paličkou

 
4.

Na obrázku vidíme?

broušení rovinných ploch čelem kotouče

broušení rovinných ploch obvodem kotouče

broušení válcových ploch čelem kotouče

 
5.

Díra v brusném kotouči má být?

jen o málo menší než je průměr čepu

jen o málo větší než je průměr čepu

nezáleží na velikosti díry, jestliže je kotouč dostatečně upevněn

 
6.

Vyvažování brusných kotoučů provádíme za účelem?

dokonalého upnutí brusných kotoučů

orovnání brusných kotoučů

zamezení házení brusných kotoučů

 
7.

Jednokamenový orovnávač musíme chránit před?

nárazy a kolísáním teploty

prachem a mastnotou

dlouhodobým používáním

 
8.

Při broušení rovinných ploch obvodem kotouče se dosahuje v porovnání s broušením čelem brousícího kotouč:

větší přesnosti a lepší drsnosti povrchu, ale menšího výkonu

menší přesnosti a horší jakosti povrchu, ale většího výkonu

není rozdíl mezi jednotlivými způsoby broušení

 
9.

Na obrázku vidíme?

broušení rovinných ploch čelem kotouče

broušení tvarových ploch obvodem kotouče

broušení rovinných ploch obvodem kotouče

 
10.

Na obrázku vidíme?

http://www.roehm.biz/typo3temp/pics/IM0005320_6c541b195e.jpg

opěrku (lunetu)

upínací lícní desku

tříčelisťové sklíčidlo

 
Logolink