Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Po broušení součást dostane:

přesné rozměry, požadovaný tvar a drsnost povrchu

přesné rozměry, požadovaný tvar a tvrdost obrobku

přesné rozměry, tvrdost a drsnost povrchu

 
2.

Na hrotové brusce je obrobek upnut:

na magnetickém stole

neupíná se, drží se v ruce

mezi hroty

 
3.

Co lze brousit:

pryž

tvrdé materiály

gumu

 
4.

Nejčastější nástroj pro broušení je:

mnohobřitý nástroj ve tvaru kotouče

jednobřitý nástroj ve tvaru kotouče

dvoubřitý nástroj ve tvaru kotouče

 
5.

Jako řezný nástroj brusného kotouče působí:

každé druhé zrno

tvrdé pojivo

každé zrno

 
6.

Osa vřetene u vodorovné brusky je:

kolmá ke stolu

vertikálně

vodorovná se stolem

 
7.

Co je to pojivo:

krystalická látka zrnitého slohu

zubová mezera

přísada k zrnitým a práškovým látkám

 
8.

Hlavní řeznou rychlost koná:

obrobek, a je rotační

obrobek, a je posuvný

nástroj, a je rotační

 
9.

Co je to brusivo:

tvrdá, ostrohranná a houževnatá zrna

přísada k zrnitým látkám

broušený předmět

 
10.

Svislé brusky mají:

stůl uložený svisle

osu vřetene uloženou svisle

osu vřetene přestavitelnou

 
Logolink