Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Sekvoj vždyzelená

má největší obvod kmene

je nejvyšším stromem planety

roste v bažinách

je ideální dřevinou pro živé ploty

 
2.

Je pravda, že

pylové zrno vylučuje polinační kapku

že nahosemenné rostliny mají dvojí oplození

pylová zrna nahosemenných přenáší převážně opylovači

samičí gametofyt u nahosemenných rostlin představuje zárodečný vak 

 
3.

Smrk ztepilý

je napadán kůrovcem

má tvrdé sukovité dřevo

je původní v nížinách

je hluboce kořenující strom

 
4.

Semenná šupina u nahosemenných rostlin nese

1 vajíčko

2 vajíčka

4 vajíčka

více než 4 vajíčka

 
5.

Není pravda o borovici kleč

má jehlice ve svazečcích po pěti

má jiný název kosodřevina

roste v ČR ve vysokých polohách nad hranicí lesa

v Jeseníkách není původní

 
6.

Neplatí o jinanech

na podzim shazují listy

jejich semeno se podobá peckovici

jediný zástupce je jinan dvoulaločný

je to druhově pestrá skupina

 
7.

Cykasy

mají listy v podobě jehlic

běžně rostou v mírném a subpolárním pásu

mají zpeřené listy na vrcholu kmene

mají široce rozvětvený kmen 

 
8.

Nápadné brachyblasty s větším počtem měkkých jehlic jsou typické pro

borovici lesní

smrk ztepilý

jalovec obecný

modřín opadavý

 
9.

Alkaloid taxin

obsahují všechny části tisu červeného

obsahují pouze semínka tisu červeného

není obsažen v červené dužnině míšku tisu červeného

používá se hlavně  v očním lékařství

 
10.

Původním druhem na území ČR je

sekvojovec obrovský

zerav západní

jalovec obecný

borovice vejmutovka

 
Logolink