Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Smrk ztepilý

je napadán kůrovcem

má tvrdé sukovité dřevo

je původní v nížinách

je hluboce kořenující strom

 
2.

Je pravda, že

pylové zrno vylučuje polinační kapku

že nahosemenné rostliny mají dvojí oplození

pylová zrna nahosemenných přenáší převážně opylovači

samičí gametofyt u nahosemenných rostlin představuje zárodečný vak 

 
3.

Cykasy

mají listy v podobě jehlic

běžně rostou v mírném a subpolárním pásu

mají zpeřené listy na vrcholu kmene

mají široce rozvětvený kmen 

 
4.

Není pravda o borovici kleč

má jehlice ve svazečcích po pěti

má jiný název kosodřevina

roste v ČR ve vysokých polohách nad hranicí lesa

v Jeseníkách není původní

 
5.

Nápadné brachyblasty s větším počtem měkkých jehlic jsou typické pro

borovici lesní

smrk ztepilý

jalovec obecný

modřín opadavý

 
6.

Původním druhem na území ČR je

sekvojovec obrovský

zerav západní

jalovec obecný

borovice vejmutovka

 
7.

Sekvoj vždyzelená

má největší obvod kmene

je nejvyšším stromem planety

roste v bažinách

je ideální dřevinou pro živé ploty

 
8.

Neplatí o jinanech

na podzim shazují listy

jejich semeno se podobá peckovici

jediný zástupce je jinan dvoulaločný

je to druhově pestrá skupina

 
9.

Semenná šupina u nahosemenných rostlin nese

1 vajíčko

2 vajíčka

4 vajíčka

více než 4 vajíčka

 
10.

Alkaloid taxin

obsahují všechny části tisu červeného

obsahují pouze semínka tisu červeného

není obsažen v červené dužnině míšku tisu červeného

používá se hlavně  v očním lékařství

 
Logolink