Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Rozdělení brusek na díry:

vertikální a horizontální

hrotové a bezhroté

s otáčejícím se obrobkem a planetové

 
2.

Co je to pojivo:

označení velikosti drobných úlomků

látka spojující zrna brusiva

charakterizuje odpor brusných zrn vylomit se z nástroje

 
3.

Mezi přírodní brusné materiály patří:

oxid hlinitý, karbid křemíku, kubický nitrid boru

sklo, porcelán, keramika

pískovec, smirek, křemen

 
4.

Které jsou hlavní části nástrojařské brusky (kameníček):

brousící vřeteník, stůl, příčné saně
 

brousící vřeteník, podávací vřeteník, příčné saně

podávací vřeteník, stůl, příčné saně

 
5.

Planetové brusky používáme na:

broušení děr v rozměrných obrobcích nepravidelného tvaru

broušení děr v rotačních součástkách

broušení rovinných ploch

 
6.

Sloh (struktura) kotouče je vyjádřen:

hustotou pojiva

vzdáleností mezi brousícími zrny

druhem brusiva

 
7.

Základní druhy pojiv jsou:

pískovec, smirek, křemen

oxid hlinitý, karbid křemíku, karbid boru

pryskyřice, keramika, šelak

 
8.

Brousící nástroj (kotouč) se skládá z:

brusných zrn, lepidla a vložky

brusných zrn, pojiva a pórů

brusných zrn, pojiva  a vložky

 
9.

Kotouč podle pórovitosti dělíme na:

polohutný, pórovitý a velmi pórovitý

nepórovitý, pórovitý a velmi pórovitý

málo pórovitý, pórovitý a velmi pórovitý

 
10.

Pro broušení tvrdého materiálu se volí kotouč:

tvrdý

je to jedno

měkký

 
Logolink