Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Při broušení na broskách pro broušení nožů, upínáme broušený předmět:

mezi hroty

na magnetický stůl

do držáku, nebo ho držíme v ruce

 
2.

Nástrojové brusky používáme:

k přesnému broušení děr

k rozbrušování

k ostření nástrojů

 
3.

Které jsou hlavní části nástrojařské brusky (kameníček):

brousící vřeteník, stůl, příčné saně
 

brousící vřeteník, podávací vřeteník, příčné saně

podávací vřeteník, stůl, příčné saně

 
4.

Brousící nástroj (kotouč) se skládá z:

brusných zrn, lepidla a vložky

brusných zrn, pojiva a pórů

brusných zrn, pojiva  a vložky

 
5.

Sloh (struktura) kotouče je vyjádřen:

hustotou pojiva

vzdáleností mezi brousícími zrny

druhem brusiva

 
6.

Pro broušení tvrdého materiálu se volí kotouč:

tvrdý

je to jedno

měkký

 
7.

Základní druhy pojiv jsou:

pískovec, smirek, křemen

oxid hlinitý, karbid křemíku, karbid boru

pryskyřice, keramika, šelak

 
8.

Podle geometrického tvaru dědíme brousící nástroje na:

kotouče, segmenty a kameny

kotouče, kameny a volná zrna

segmenty, kameny a volná zrna

 
9.

U brusek na díry upínáme obrobky:

mezi hroty

do sklíčidla, nebo magnetickou desku

neupínáme, drží se v ruce

 
10.

Co neobsahuje štítek na brusných kotoučích:

jméno výrobce

mezní obvodovou rychlost

údaj o minimální rychlosti

 
Logolink