Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Bit T stavového registru SREG určuje

transfer bit, využíván instrukcemi BLD a BST

příznak nuly

příznak záporného čísla

 
2.

Příznak H stavového registru SREG určuje

záporné číslo

kladné číslo

přenos mezi 3 a 4 bitem

 
3.

Příznak I stavového registru SREG určuje

přetečení registru při aritmetických  operacích

příznak záporného čísla

povolení všech přerušení

 
4.

Příznak C stavového registru SREG určuje

indikuje nulový výsledek při poslední operaci

indikuje přenos při poslední operaci
 

idikuje přenos mezi 3 a 4 bitem, využíván v BCD aritmetice

 
5.

Příznak S stavového registru SREG určuje

N AND V

N OR V

N XOR V

 
6.

Příznak N stavového registru SREG určuje

negativní výsledek

pozitivní výsledek
 

nulový výsledek

 
7.

Příznak V stavového registru SREG určuje

přetečení při aritmetické operaci

povolení  pro všechna přerušení

zresetuje čítač programu

 
8.

Příznak Z stavového registru SREG určuje

nenulový výsledek poslední operace

záporný výsledek poslední operace

nulový výsledek poslední operace

 
Logolink