Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Analogově-digitální převodník mikrořadiče AVR Atmega32 pracuje na principu

integrace napětí integrátorem

převodníku  napětí na kmitočet

postupné aproximace

 
2.

Analogově-digitální převodník mikrořadiče AVR Atmega32 má

multiplexovaný jednokanálový vstup

multiplexovaný čtyřkanálový vstup

multiplexovaný osmikanálový vstup

multiplexovaný šestnáctikanálový vstup

 
3.

Analogově-digitální převodník mikrořadiče AVR Atmega32 má možnost

pracovat pouze s vnitřním zdrojem referenčního napětí

pracovat pouze s externím zdrojem referenčního napětí

volby nastavení výběru mezi vnitřním a externím zdrojem referenčního napětí
 

 
4.

Přesnost převodu analogově-digitálního převodníku mikrořadiče  AVR Atmega32

je závislá na přesnosti a stabilitě generátoru hodinových impulzů
 

není závislá na stabilitě zdroje hodinových impulzů

je nepřímoúměrná hodnotě kmitočtu zdroje hodinového kmitočtu

 
5.

Optimální řídící frekvence  analogově-digitálního převodníku mikrořadiče AVR Atmega32 je

v rozsahu do 50 kHz
 

v rozsahu do 200 kHz
 

v rozsahu od 50 kHz do 200 kHz

 
6.

Analogově-digitální převodník mikrořadiče AVR Atmega32 umožňuje spouštění zahájení převodu

pouze v jednom módu, vykonání jednoho převodu na žádost o spuštění převodu

pouze v jednom módu, volně běžící, převod se vykonává automaticky opakovaně nezávisle na žádosti o spuštění převodu

ve dvou módech, a to s jedním převodem a volně běžícím

 
7.

Výsledná hodnota převodu analogově-digitálním převodníkem AVR Atmega32 je po ukončení převodu

zapsána do dvou osmibitových registrů

zapsána do jednoho osmibitového registru

zapsána do jednoho destibitového registru

zapsána do šestnáctibitového registru

 
8.

Horní hranice měřícího rozsahu analogově-digitálního převodníku mikrořadiče AVR Atmaga32 je stanovena

hodnotou napájecího napětí mikrořadiče

hodnotou referenčního napětí DAC

80%-ti  hodnotou velikosti napájecího napětí mikrořadiče

 
9.

Analogově-digitální převodník mikrořadiče AVR  Atmega32

umožňuje rozdílové měření napětí  ze dvou vstupních kanálů

neumožňuje rozdílové měření napětí

umožňuje součtové měření na dvou kanálech
 

 
10.

Analogově-digitální převodník mikrořadiče AVR Atmega32 má rozlišovací schopnost

osm bitů

deset  bitů

šestnáct  bitů

 
Logolink