Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Výsledná hodnota převodu analogově-digitálním převodníkem AVR Atmega32 je po ukončení převodu

zapsána do dvou osmibitových registrů

zapsána do jednoho osmibitového registru

zapsána do jednoho destibitového registru

zapsána do šestnáctibitového registru

 
2.

Analogově-digitální převodník mikrořadiče AVR Atmega32 má

multiplexovaný jednokanálový vstup

multiplexovaný čtyřkanálový vstup

multiplexovaný osmikanálový vstup

multiplexovaný šestnáctikanálový vstup

 
3.

Přesnost převodu analogově-digitálního převodníku mikrořadiče  AVR Atmega32

je závislá na přesnosti a stabilitě generátoru hodinových impulzů
 

není závislá na stabilitě zdroje hodinových impulzů

je nepřímoúměrná hodnotě kmitočtu zdroje hodinového kmitočtu

 
4.

Analogově-digitální převodník mikrořadiče AVR Atmega32 umožňuje spouštění zahájení převodu

pouze v jednom módu, vykonání jednoho převodu na žádost o spuštění převodu

pouze v jednom módu, volně běžící, převod se vykonává automaticky opakovaně nezávisle na žádosti o spuštění převodu

ve dvou módech, a to s jedním převodem a volně běžícím

 
5.

Analogově-digitální převodník mikrořadiče AVR  Atmega32

umožňuje rozdílové měření napětí  ze dvou vstupních kanálů

neumožňuje rozdílové měření napětí

umožňuje součtové měření na dvou kanálech
 

 
6.

Analogově-digitální převodník mikrořadiče AVR Atmega32 má možnost

pracovat pouze s vnitřním zdrojem referenčního napětí

pracovat pouze s externím zdrojem referenčního napětí

volby nastavení výběru mezi vnitřním a externím zdrojem referenčního napětí
 

 
7.

Optimální řídící frekvence  analogově-digitálního převodníku mikrořadiče AVR Atmega32 je

v rozsahu do 50 kHz
 

v rozsahu do 200 kHz
 

v rozsahu od 50 kHz do 200 kHz

 
8.

Analogově-digitální převodník mikrořadiče AVR Atmega32 má rozlišovací schopnost

osm bitů

deset  bitů

šestnáct  bitů

 
9.

Analogově-digitální převodník mikrořadiče AVR Atmega32 pracuje na principu

integrace napětí integrátorem

převodníku  napětí na kmitočet

postupné aproximace

 
10.

Horní hranice měřícího rozsahu analogově-digitálního převodníku mikrořadiče AVR Atmaga32 je stanovena

hodnotou napájecího napětí mikrořadiče

hodnotou referenčního napětí DAC

80%-ti  hodnotou velikosti napájecího napětí mikrořadiče

 
Logolink