Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Z dole uvedených  sloučenin lze podrobit diazotaci vzorec:

A

B

C

D

 
2.

Z dole uvedených sloučenin, lze zapojit do kopulace sloučeninu se vzorcem:

A, B, C

B, D, F

A, B , E

C, D, F

 
3.

Mezi biologicky významné aminy patří

histamin, methanol, histidin, dopamin

histamin, putrescin, dopamin, anilín

glycerol, histidin, dopamin, kadaverin

corpusin, kadaverin, dopamin, amfetamin

 
4.

Diazotace je reakce

primárních aromatických aminů s kyselinou dusičnou za vzniku azosloučenin

fenolů s kyselinou dusitou za vzniku azosloučenin

primárních aromatických aminů s kyselinou dusitou za vzniku diazoniových sloučenin

primárních aromatických aminů s kyselinou dusitou za vzniku azosloučeni

 
5.

Azosloučeniny vznikají

kopulací diazoniových solí s alkoholy

kopulací diazoniových solí s fenoly nebo aromatickými aminy

kopulací diazoniových solí s areny

kopulací diazoniových solí s nenasycenými uhlovodíky

 
6.

Bromace anilínu

probíhá velmi obtížně se zanedbatelným výtěžkem, protože aminoskupina desaktivuje aromatický systém

probíhá celkem dobře do prvního stupně, do dalších stupňů vlivem vyšší teploty nastává štěpení aromatického kruhu

dochází k substituci aminoskupiny za Br skupinu, využívá se k důkazům přítomnosti aminoskupiny

probíhá velmi dobře, děj popisuje rovnice:

 
7.

Doplňte v  rovnic reakce ethylaminu s kyselinou chlorovodíkovou produkt označený jako  P

C2H5NH2  + HCl → P

P: P: C2H5NH2Cl

P: C2H5NH3Cl

P: C2H5N2+ Cl -

P: C2H5NHC2H5

 
8.

Funkční skupina sekundárních aminů je

- NH -

- NH4

- NH2

- N -

 
9.

Aminosloučeniny  se děli na:

 
10.

 Navrhněte přípravu uvedené sloučeniny nitril kyseliny p-toluové Sandmayerovou reakcí:

p-toluendiazoniumchlorid p-chlortoluen
                                 +   N2            
p-toluendiazoniumchlorid
H2O
 
p-chlortoluen
+   N2
p-toluendiazoniumchlorid Cl2 p-chlortoluen
p-toluendiazoniumchlorid  NaOH p-chlortoluen  
 
Logolink