Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Magnetický kontakt se skládá z:

dvou permanentních magnetů

permanentního magnetu a jazýčkového kontaktu

dvou kontaktů

 
2.

Které fyzikální veličiny detekuje detektor (senzor) pohybu?

Teplotu a tlak.

Tlak a světlo.

Světlo a teplotu.

Teplotu a pohyb.

 
3.

Druhy tísňových hlásičů EZS.

 • Veřejný tísňový hlásič
 • Neveřejný tísňový hlásič
 • Veřejný tísňový hlásič
 • Speciální tísňový hlásič
 • Speciální tísňový hlásič
 • Kapacitní tísňový hlásič
 
4.

Polohová čidla jsou:

 

speciální čidla reagující na přiblížení nebo dotek chráněného předmětu

čidla, která chrání, resp. signalizují narušení vnějších částí u rozlehlých objektů, komplexů budov nebo továren na samostatném pozemku

elektromagnetická nebo kontaktní čidla, která citlivě reagují na změnu polohy střeženého předmětu

 
5.

Prvky tísňové ochrany jsou:

Tísňové hlásiče: 

 • veřejné
 • osobní
 • průmyslové 

Tísňové hlásiče: 

 • veřejné
 • osobní
 • skryté 

Komponety tísňového systému:

 • ústředna
 • ovládací a indikační díly
 • bezdrátová přenosová zařízení
 
Logolink