Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co znamená pojem PPC/PCO - poplachové přijímací centrum / pult centralizované ochrany?

Člověkem na dálku obsluhované centrum, kterým je monitorován jeden nebo více poplachových přenosových systémů.

Trvale obsluhované vzdálené středisko, do kterého se předávají informace týkajících se stavů jednoho nebo více EZS.

Přenosové poplachové zařízení, které je umístěno ve střežených prostorách nebo na satelitní stanici

 
2.

Magnetický kontakt se skládá z:

dvou permanentních magnetů

permanentního magnetu a jazýčkového kontaktu

dvou kontaktů

 
3.

Mezi prvky plášťové ochrany patří.

magnetické pole, čidla na ochranu prosklených ploch, blokovací zámky, vibrační čidla, rozpěrné tyče

magnetické pole, čidla na ochranu prosklených ploch, osobní tísňové hlásiče, vibrační čidla, rozpěrné tyče

magnetické pole, čidla na ochranu prosklených ploch, vibrační čidla, rozpěrné tyče, poplachové fólie, drátová čidla

 
4.

Vysvětlete co znamená PCO - Pult centralizované ochrany

 Zařízení, které umožňuje přenos i vyhodnocení signalizace narušení ze zabezpečených objektů do místa centrálního vyhodnocení.

Trvale obsluhované vzdálené středisko, do kterého se předávají informace týkajících se stavů jednoho nebo více EZS

Zařízení, které zajistí výjezd bezpečnostní agentury, případně pohotovostní službu Policie ČR.

 
5.

Tísňový hlásič EZS je:

Zařízení k přivolání pomoci.

Zařízení k automatickému vyhlášení poplachu.

Zařízení určená k manuálnímu (ručnímu) vyhlášení poplachu osobami, které jsou seznámeny s jejich použitím.

 
Logolink