Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

S přepínačem směru otáčení se manipuluje:

při nízkých otáčkách

při vysokých otáčkách

vždy za klidu vřetena

 
2.

Ruční elektrická vrtačka je určena k běžnému vrtání do:

cihel, betonu, plastů

dřeva, kovů, keramických materiálů a plastů

cihel, betonu, kamene

 
3.

K reakčnímu momentu může dojít:

při zahájení vrtání

při nízkých otáčkách

při zakousnutí vrtáku

 
4.

Ruční elektrická vrtačka je určena k příklepovému vrtání do:

cihel, betonu, plastů

dřeva, kovů, keramických materiálů a plastů

cihel, betonu, kamene

 
5.

Na volbu otáček vrtačky má vliv:

průměr vrtáku a druh vrtaného materiálu

průměr vrtáku a způsob upnutí vrtaného obrobku

druh vrtaného materiálu a způsob upnutí vrtaného obrobku

 
6.

Spínač, kterým se vrtačka uvádí do chodu, lze zajistit pro:

stálý chod

nízké otáčky

volnoběžné otáčky

 
7.

Jak se regulují otáčky vrtačky?

zvýšením nebo snížením tlaku na spínač

zvýšením nebo snížením tlaku na vrták

přerušováním chodu vrtačky

 
8.

Pro příklepové vrtání se přepínač provozního režimu přepne na symbol:

šroubu

kladiva

vrtáku

 
9.

Jak lze čelit reakčnímu momentu?

držet vrtačku pevně

držet vrtačku za rukojeť se spínačem i za boční (pomocnou) rukojeť

mít správně nabroušený vrták

 
10.

Sklíčidla u běžných typů vrtaček jsou pro vrtáky do průměru: 

8 mm

13 mm

16 mm

 
Logolink