Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Převody ozubenými koly:

přenášejí velké točivé momenty, mají velkou účinnost, spolehlivost a životnost

přenášejí malé točivé momenty, mají velkou účinnost, spolehlivost a životnost

přenášejí malé točivé momenty, mají malou účinnost, spolehlivost a životnost

 
2.

Mezi mechanické převody řadíme:

převody řemenové, řetězové a ozubenými koly

převody třecí, řemenové, řetězové a ozubenými koly

převody třecí, řemenové, řetězové, ozubenými koly a hydraulické

 
3.

Podle vzájemné polohy os spoluzabírajících kol převody ozubenými koly rozdělujeme:

různoběžnými a mimoběžnými osami

s rovnoběžnými, různoběžnými a mimoběžnými osami

s rovnoběžnými, různoběžnými a tečnými osami

 
4.

Jaký druh převodu je na obrázku?

Převod ozubenými koly s rovnoběžnými osami

Převod ozubenými koly s mimoběžnými osami

Převod ozubenými koly s různoběžnými osami

 
5.

Výhody řemenových převodů jsou:

jednoduchá a levná výroba, snadná údržba, skluz

nákladná výroba, snadná údržba, možnost současně pohánět jedním řemenem několik řemenic

jednoduchá a levná výroby, snadná údržba, možnost současně pohánět jedním řemenem několik řemenic

 
6.

Jak vypočteme převodový poměr?

 
7.

Jaký druh převodů je na obrázku?

Převody ozubenými koly

Třecí převody se stálým převodovým poměrem

Třecí převody s proměným převodovým poměrem

 
8.

Je-li převodový poměr i > 1 jde o převod?

do rychla

otáčky se nemění

do pomala

 
9.

Co je to úhel opásání?

úhel, ve kterém se stýká řemen s řemenicí

úhel, ve kterém se stýkají řemenice

úhel rozevření řemene

 
10.

Z čeho se skládá jednoduchý řemenový převod?

hnací řemenice, hnaná řemenice, řemen, popř. napínací kladka

hnací řemenice, hnaná řemenice, popř. napínací kladka

hnací řemenice a hnaná řemenice

 
11.

K čemu slouží mechanické převody?

k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, ke změně rychlosti tohoto pohybu a velikosti přenášeného točivého momentu, popř. k transformaci pohybu na jiný druh např. přímočarý vratný

k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, ke změně rychlosti tohoto pohybu a velikosti přenášeného točivého momentu, popř. ke změně směru rotačního pohybu z hnací na hnanou hřídel

k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, bez změny rychlosti tohoto pohybu a velikosti přenášeného točivého momentu, popř. ke změně směru rotačního pohybu z hnací na hnanou hřídel

 
12.

Kdy se používají řemenové převody?

při menších osových vzdálenostech, nutný přesný převod a je požadován tichý chod

při větších osových vzdálenostech, není nutný přesný převod a není požadován tichý chod

při větších osových vzdálenostech, není nutný přesný převod a je požadován tichý chod

 
13.

Jaký druh převodu je na obrázku?

Převod ozubenými koly s mimoběžnými osami

Převod ozubenými koly s rovnoběžnými osami

Převod ozubenými koly s různoběžnými osami

 
14.

Jaký druh převodu je na obrázku?

Převod ozubenými koly s mimoběžnými osami

Převod ozubenými koly s různoběžnými osami

Převod ozubenými koly s rovnoběžnými osami

 
15.

Celkový převodový poměr složeného ozubeného převodu vypočteme:

 
16.

Jak nazýváme součást na obrázku?

Klínová řemenice

Ozubené kolo

Ozubené kolo s přímými zuby​

 
17.

Jaký druh řemenu v řemenovém převodu je na obrázku?

plochý řemen

klínový řemen

ozubený řemen​

 
18.

Do skupiny tekutinových mechanismů řadíme:

hydraulické a kinematické mechanismy

hydraulické a pneumatické mechanismy

mechanické převody a pneumatické mechanismy

 
19.

Jaký druh převodu je na obrázku?

Třecí převod

Převod ozubenými koly s mimoběžnými osami

Převod ozubenými koly​ s rovnoběžnými osami

 
20.

Převodový poměr jednoduchého ozubeného převodu vypočteme:

i = \frac{n_{2}}{z_{1}} 

 
Logolink