Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Převodový poměr jednoduchého ozubeného převodu vypočteme:

i = \frac{n_{2}}{z_{1}} 

 
2.

Jaký převod je na obrázku?

Řemenový převod

Řetězový převod

Třecí převod

 
3.

Jaký druh převodu je na obrázku?

Převod ozubenými koly s mimoběžnými osami

Převod ozubenými koly s rovnoběžnými osami

Převod ozubenými koly s různoběžnými osami

 
4.

Mezi mechanismy s tuhými členy řadíme:

mechanické převody a hydraulické mechanismy

kinematické a pneumatické mechanismy

mechanické převody a kinematické mechanismy

 
5.

Jaký druh převodů je na obrázku?

Převody ozubenými koly

Třecí převody se stálým převodovým poměrem

Třecí převody s proměným převodovým poměrem

 
6.

Mezi mechanické převody řadíme:

převody řemenové, řetězové a ozubenými koly

převody třecí, řemenové, řetězové a ozubenými koly

převody třecí, řemenové, řetězové, ozubenými koly a hydraulické

 
7.

Celkový převodový poměr složeného ozubeného převodu vypočteme:

 
8.

Je-li převodový poměr i > 1 jde o převod?

do rychla

otáčky se nemění

do pomala

 
9.

Jak vypočteme převodový poměr?

 
10.

Na čem je závislá velikost skluzu u třecích převodů?

na velikosti přítlačné síly a materiálu třecích kol, který určuje součinitel tření ve stykových plochách kol

na velikosti přenášeného točivého momentu a velikosti přítlačné síly

na velikosti přenášeného točivého momentu, velikosti přítlačné síly a materiálu třecích kol, který určuje součinitel tření ve stykových plochách kol

 
11.

Řetězové převody patří mezi převody:

přesné s tvarovým stykem

nepřesné s tvarovým stykem

přesné se silovým stykem

 
12.

Řetězové jsou převody:

levné, hlučné a netlumí rázy

hlučné a netlumí rázy

hlučné a tlumí rázy

 
13.

Jak nazýváme součást na obrázku?

Klínová řemenice

Ozubené kolo

Ozubené kolo s přímými zuby​

 
14.

Jaký druh převodů je na obrázku?

Převody ozubenými koly

Třecí převody se stálým převodovým poměrem

Třecí převody s proměným převodovým poměrem

 
15.

K čemu slouží mechanické převody?

k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, ke změně rychlosti tohoto pohybu a velikosti přenášeného točivého momentu, popř. k transformaci pohybu na jiný druh např. přímočarý vratný

k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, ke změně rychlosti tohoto pohybu a velikosti přenášeného točivého momentu, popř. ke změně směru rotačního pohybu z hnací na hnanou hřídel

k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, bez změny rychlosti tohoto pohybu a velikosti přenášeného točivého momentu, popř. ke změně směru rotačního pohybu z hnací na hnanou hřídel

 
16.

Na čem je závislá velikost přenášeného točivého momentu u řemenového převodu?

na velikosti součinitele tření a úhlu opásání

na velikosti napínací síly a součinitele tření

na velikosti napínací síly, součinitele tření a úhlu opásání

 
17.

Jaký druh převodu je na obrázku?

Převod ozubenými koly s rovnoběžnými osami

Převod ozubenými koly s mimoběžnými osami

Převod ozubenými koly s různoběžnými osami

 
18.

Jak vypočteme převodový poměr u třecího převodu?

 
19.

Jaký druh převodu je na obrázku?

Řetězový převod

Třecí převod

Řemenový převod

 
20.

Jaký druh převodu je na obrázku?

Převod ozubenými koly s mimoběžnými osami

Převod ozubenými koly s různoběžnými osami

Převod ozubenými koly s rovnoběžnými osami

 
Logolink