Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Nastavení pily pro šikmé řezání se provede:

povolením pojistné páčky, přesunutím základny do požadované polohy a dotažením pojistné páčky

nastavením kotouče do požadovaného úhlu

povolením zajišťovací páčky na desce se stupnicí, nastavením požadovaného úhlu (0°- 50°) a zajištění postavení páčkou

 
2.

Akumulátorová okružní pila je určena:

k provádění řezů

k provádění řezů ve dřevě

k provádění podélných, příčných a pokosových řezů ve dřevě 

 
3.

Pilový kotouč musí být na hřídel uložen tak:

aby zuby kotouče nevyčnívaly přes dolní kryt

aby na přední straně pily směřovaly zuby kotouče dolů

aby na přední straně pily směřovaly zuby kotouče nahoru

 
4.

Nastavení hloubky řezu se provede:

povolením pojistné páčky, přesunutím základny do požadované polohy a opět zajištěním pojistnou páčkou

nastavením kotouče na požadovaný úhel

povolením zajišťovaci páčky na desce se stupnicí, nastavením požadovaného úhlu (0°- 50°) a zajištění postavení páčkou

 
5.

Pro spuštění pily je třeba uvolnit:

zajišťovací páčku

spínač

dolní kryt

 
6.

Dolní kryt kotouče:

slouží k vedení kotouče po řezaném materiálu

chrání obsluhu před poraněním od kotouče a slouží jako ochrana kotouče před poškozením

slouží k ochraně kotouče před poškozením

 
7.

Pro dosažení čistých a bezpečných řezů je podmínkou:

nastavení správného úhlu úkosu

nastavení hloubky řezu tak, aby pod řezaný díl nevyčníval víc, než jeden zub kotouče, udržovat přímou dráhu řezu a rovnoměrnou rychlost posunu

nastavení hloubky řezu tak, aby pod řezaný díl nevyčníval kotouč, udržovat přímou dráhu řezu a rovnoměrnou rychlost posunu

 
8.

V případě že kotouč nesleduje přesně zamýšlenou dráhu řezu:

se pila přesune tlakem na novou dráhu řezu

se uvolní spínač a počká se na zastavení kotouče, pila se z řezu vytáhne, nastaví se na novou dráhu řezu a zahájí se řezání

se pila vytáhne za chodu z řezu a zahájí se řezání

 
9.

Pro řezání je důležité nastavit:

průměr pilového kotouče

délku řezu

hloubku řezu, případně úkos

 
10.

Funkce spínače a zajišťovací páčky u akumulátorové okružní pily se kontroluje:

před vložením akumulátoru

před spuštěním pily

během provozu

 
Logolink