Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Za kterou část upínáme nástroj?

tělo

stopku

břity

 
2.

Jaké jsou základní nástrojové úhly u fréz?

α, β, γ

ε, κ, γ

γ, ε, κ

 
3.

K čemu se používá dělicí způsob při frézování?

upevnění obrobku k pracovnímu stolu

rozdělení obvodu obrobku na určitý počet dílů

upevnění nástroje

 
4.

Jaká je osa frézy s obráběnou (obrobenou) plochou při frézování rovinných ploch válcovými frézami?

rovnoběžná

kolmá

cykloidní

 
5.

Jak se upíná fréza s kuželovou stopkou, je-li upínací stopka menší než kužel dutiny vřetena?

použije se jiná fréza

použijeme redukční pouzdro

nebudeme obrábět

 
6.

Jaké nastavujeme otáčky, pokud je nelze přesně nastavit?

nejbližší vyšší

nejbližší nižší

na jejich velikosti nezáleží

 
7.

Jak značíme řeznou rychlost u frézování?

s      (f)

v

a

 
8.

Jaké obrábění lze na frézkách provédět kromě frézování?

soustružení

broušení

řezání

 
9.

Jaký způsob frézování vidíme na obrázku?

frézování čelní frézou

frézování válcovou frézou sousledné

frézování válcovou frézou nesousledné

 
10.

Jakou frézku vidíme na obrázku?

konzolovou

stolovou

programovatelnou

 
11.

Jaké nástroje použijeme k řezání na frézkách?

frézy

pilové kotouče

řezné kotouče

 
12.

Čím je dán charakteristický rozměr frézky?

velikostí upínací plochy stolu

velikostí obrobku

velikostí nástroje

 
13.

Jakou frézu vidíme na obrázku?

Tvarová fréza

tvarovou frézu

kuželovou frézu

odvalovací frézu

 
14.

Co určuje označení sZ?

posuv za otáčku

posuv za minutu

posuv na zub

 
15.

Kolikabřité jsou nástroje používané při frézování?

vícebřité

jednobřité

dvoubřité

 
16.

Z jakých materiálů se vyrábějí nástroje určené k frézování?

pevných

pevných a tvrdých

houževnatých

 
17.

Frézování válcovou frézou může být:

souměrné a nesouměrné

sousledné a nesousledné

rovnoběžné a kolmé

 
18.

Jaké plochy obrábíme frézováním?

rotační

rovinné a tvarové

kuželové

 
19.

Jakou frézu vidíme na obrázku?

čelní frézu

válcovou frézu se šikmými zuby

kotoučovou frézu

 
20.

Jak zní definice posuvu?

dráha, kterou urazí nástroj za určitou časovou jednotku

určuje, jakou rychlostí se otáčí nástroj

dráha, kterou urazí obrobek za určitou časovou jednotku

 
21.

Jak se nazývá frézovací stroj?

fréza

soustruh

frézka

 
22.

Definuj obráběnou plochu.

plocha, která se vytváří na obrobku hlavním a vedlejším břitem nástroje

nově vytvořený povrch

plocha, ze které odebírá nástroj vrstvu materiálu (třísku)

 
23.

Co nepatří mezi výhody frézování tvarovými frézami?

rychlost

přesnost

cena - drahé nástroje

 
24.

Jaký je správný vzorec pro výpočet řezné rychlosti?

 
25.

Co znamená L ve výpočtu strojního času?

délka přeběhu

délka náběhu

celková délka

 
26.

Definul úhel λ.

úhel mezi plochou čela břitu a spojnicí špičky břitu

úhel, který svírá plocha čela a tečna k obvodu frézy, je součtem úhlů břitu a hřbetu

úhel, který svírá osa otáčení frézy a tečna k šroubovici břitu, vyskytuje se u nástrojů s břity šikmými, šroubovitými, střídavými a šípovými

 
27.

Jaké frézování vidíme na obrázku?

sousledné

nesousledné

 
28.

Jaké frézování vidíme na obrázku?

sousledné

nesousledné

 
29.

Jaký je správný vzorec pro výpočet strojního času?

 
30.

Z jakých veličin vycházíme při výpočtu celkové délky L?

přeběh, náběh, délka

otáčky, náběh, délka

délka, přeběh, čas

 
Logolink