Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jaké rozlišujeme způsoby dělení u frézování?

přímé, nepřímé a diferenciální

sousledné a nesousledné

přímé a nepřímé

 
2.

Jaké jsou základní nástrojové úhly u fréz?

α, β, γ

ε, κ, γ

γ, ε, κ

 
3.

Jaké obrábění lze na frézkách provédět kromě frézování?

soustružení

broušení

řezání

 
4.

Jaký tvar má výsledný řezný pohyb u frézování?

cykloida

kruh

elipsa

 
5.

Jakou tloušťku materiálu odřezávají břity u čelního frézování?

stále stejnou

minimální

proměnlivou

 
6.

Jaké nastavujeme otáčky, pokud je nelze přesně nastavit?

nejbližší vyšší

nejbližší nižší

na jejich velikosti nezáleží

 
7.

Na jakém průměru frézy se měří řezná rychlost?

nejmenším

největším

na velikosti průměru nezáleží

 
8.

Jaké nástroje použijeme k řezání na frézkách?

frézy

pilové kotouče

řezné kotouče

 
9.

Jaká je osa čelní frézy k obráběné (obrobené) ploše při čelním frézování?

kolmá

rovnoběžná

cykloidní

 
10.

Co znamená L ve výpočtu strojního času?

délka přeběhu

délka náběhu

celková délka

 
11.

Jakým způsobem zajišťujeme dělicí přístroj u přímého dělení?

západkou

šroubem

klínem

 
12.

Jaké plochy obrábíme frézováním?

rotační

rovinné a tvarové

kuželové

 
13.

Jaké frézy vidíme na obrázku?

Odvalovací frézy

odvalovací

kopírovací

tvarové

 
14.

Kolikabřité jsou nástroje používané při frézování?

vícebřité

jednobřité

dvoubřité

 
15.

Jak se upíná fréza s kuželovou stopkou, je-li upínací stopka menší než kužel dutiny vřetena?

použije se jiná fréza

použijeme redukční pouzdro

nebudeme obrábět

 
16.

Jakou frézu vidíme na obrázku?

Tvarová fréza

tvarovou frézu

kuželovou frézu

odvalovací frézu

 
17.

Jaký je řezný proces frézování?

nepřerušovaný

přerušovaný

plynulý

 
18.

Definul úhel λ.

úhel mezi plochou čela břitu a spojnicí špičky břitu

úhel, který svírá plocha čela a tečna k obvodu frézy, je součtem úhlů břitu a hřbetu

úhel, který svírá osa otáčení frézy a tečna k šroubovici břitu, vyskytuje se u nástrojů s břity šikmými, šroubovitými, střídavými a šípovými

 
19.

Čím odebíráme třísku při frézování válcovou frézou?

obvodem frézy

čelem frézy

obvodem i čelem frézy

 
20.

Co je účelem upnutí obrobku?

zajištění správné polohy vůči stroji

zajištění správné polohy vůči výrobku

zajištění správné polohy vůči nástroji

 
21.

Řezný kotouč musí být při obrábění na frézce neustále:

utahován

povolován

nic se s ním nemusí dělat

 
22.

Kam upínáme obrobek u frézování?

do vřetene

na pracovní stůl

do stojanu

 
23.

Co určuje označení sZ?

posuv za otáčku

posuv za minutu

posuv na zub

 
24.

Z jaké hodnoty vycházíme při výpočtu strojního času?

posuv

řezná rychlost

průměr

 
25.

Jak se nazývá frézovací stroj?

fréza

soustruh

frézka

 
26.

Jak dělíme frézky podle polohy vřetene?

konzolové

portálové

vodorovné a svislé

 
27.

Jak značíme řeznou rychlost u frézování?

s      (f)

v

a

 
28.

Jaký úhel mezi sebou svírají šikmé plochy?

nulový

jiný než 90°

pravý

 
29.

Jak zní definice posuvu?

dráha, kterou urazí nástroj za určitou časovou jednotku

určuje, jakou rychlostí se otáčí nástroj

dráha, kterou urazí obrobek za určitou časovou jednotku

 
30.

Co nepatří mezi výhody frézování tvarovými frézami?

rychlost

přesnost

cena - drahé nástroje

 
Logolink