Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Definuj obráběnou plochu.

plocha, která se vytváří na obrobku hlavním a vedlejším břitem nástroje

nově vytvořený povrch

plocha, ze které odebírá nástroj vrstvu materiálu (třísku)

 
2.

Jaký tvar má výsledný řezný pohyb u frézování?

cykloida

kruh

elipsa

 
3.

Jak dělíme frézky podle polohy vřetene?

konzolové

portálové

vodorovné a svislé

 
4.

Z jakých veličin vycházíme při výpočtu celkové délky L?

přeběh, náběh, délka

otáčky, náběh, délka

délka, přeběh, čas

 
5.

Frézování válcovou frézou může být:

souměrné a nesouměrné

sousledné a nesousledné

rovnoběžné a kolmé

 
6.

Jakou frézu vidíme na obrázku?

čelní frézu

válcovou frézu se šikmými zuby

kotoučovou frézu

 
7.

Jaký je správný vzorec pro výpočet strojního času?

 
8.

K čemu se používá dělicí způsob při frézování?

upevnění obrobku k pracovnímu stolu

rozdělení obvodu obrobku na určitý počet dílů

upevnění nástroje

 
9.

Jak zní definice posuvu?

dráha, kterou urazí nástroj za určitou časovou jednotku

určuje, jakou rychlostí se otáčí nástroj

dráha, kterou urazí obrobek za určitou časovou jednotku

 
10.

Řezný kotouč musí být při obrábění na frézce neustále:

utahován

povolován

nic se s ním nemusí dělat

 
11.

Jakým způsobem zajišťujeme dělicí přístroj u přímého dělení?

západkou

šroubem

klínem

 
12.

Jaké nastavujeme otáčky, pokud je nelze přesně nastavit?

nejbližší vyšší

nejbližší nižší

na jejich velikosti nezáleží

 
13.

Kolikabřité jsou nástroje používané při frézování?

vícebřité

jednobřité

dvoubřité

 
14.

Jak značíme posuv při frézování?

s      (f)

v

a
 

 
15.

Jakou frézku vidíme na obrázku?

konzolovou

stolovou

programovatelnou

 
16.

Jaké frézování vidíme na obrázku?

sousledné

nesousledné

 
17.

Co nepatří mezi výhody frézování tvarovými frézami?

rychlost

přesnost

cena - drahé nástroje

 
18.

Jak značíme řeznou rychlost u frézování?

s      (f)

v

a

 
19.

Co je účelem upnutí obrobku?

zajištění správné polohy vůči stroji

zajištění správné polohy vůči výrobku

zajištění správné polohy vůči nástroji

 
20.

Kam upínáme obrobek u frézování?

do vřetene

na pracovní stůl

do stojanu

 
21.

Jaké frézování vidíme na obrázku?

sousledné

nesousledné

 
22.

Jak se vypočítají otáčky dělicího kotouče u diferenciálního dělení?

 
23.

Jaké rozlišujeme způsoby dělení u frézování?

přímé, nepřímé a diferenciální

sousledné a nesousledné

přímé a nepřímé

 
24.

Jakou tloušťku materiálu odřezávají břity u čelního frézování?

stále stejnou

minimální

proměnlivou

 
25.

Jak se nazývá nástroj určený k frézování?

fréza

frézka

soustružnický nůž

 
26.

Jaký je řezný proces frézování?

nepřerušovaný

přerušovaný

plynulý

 
27.

Jaké plochy obrábíme frézováním?

rotační

rovinné a tvarové

kuželové

 
28.

Jaké frézy vidíme na obrázku?

Odvalovací frézy

odvalovací

kopírovací

tvarové

 
29.

Co určuje označení sZ?

posuv za otáčku

posuv za minutu

posuv na zub

 
30.

Jaké obrábění lze na frézkách provédět kromě frézování?

soustružení

broušení

řezání

 
Logolink