Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jaké je složení řediny na začátku výroby kyseliny octové a při jaké teplotě se provádí fermentace:

12 % ethanolu; 0,2 % kyseliny octové; 30°C

20% melasa; 32°C

97% ethanol; 0,3% kyseliny octové; 25 - 30°C

10,8% ethanolu, 1,2 % kyseliny octové; 30°C

 
2.

Uveďte princip biochemické výroby kyseliny citronové:

Aerobní fermentace glukózy pomocí plísně (Aspergillus niger).

Anaerobní fermentace melasové sacharozy pomocí kvasinek  (Saccharomyces uvarum).

Anaerobní fermentace melasové sacharozy pomocí plísně (Aspergillus niger).

Aerobní fermentace melasové sacharozy pomocí plísně (Aspergillus niger).

 
3.

Co myslíme pojmem cukerná zápara při výrobě kvasného ethanolu:

Záparou rozumíme roztok melasy (asi 50%ní) nebo 50%ní roztok  škrobu, jehož  pH = 7, v roztoku jsou obsaženy i vyživující látky.

Záparou rozumíme roztok melasy (asi 20%ní) nebo roztok hydrolyzovaného škrobu, jehož  pH = 5, v roztoku jsou obsaženy i vyživující látky.

Záparou rozumíme 50% roztok glukosy s obsahem i vyživující látky.

Záparou rozumíme roztok sacharosy  (asi 50%ní), případně sladového škrobu, jehož  pH >7, v roztoku jsou obsaženy i vyživující látky.

 
4.

Jak je možno co nejpřesněji definovat biotechnologie?

 

Biotechnologie jsou výroby, které produkují látky obsažené v živých organismech.

Biotechnologie je jakákoliv technologie, která využívá biologické systémy, živé organismy nebo jejich části k určité výrobě, jejich přeměně připadně jinému specifickému použití.

Biotechnologie jsou  jakékoliv technologie, které využívají jako výchozí látky v přírodě vzniklé materiály.

 Biotechnologie je jakákoliv technologie, která se využívá v zemědělství a biologii.

 
5.

Výroba sladu má 2 základní fáze:

  • klíčení ječmene- mokrý ječmen se nechá klíčit při t = 0 - 20 °C po dobu 5 - 7 dnů
  • varné procesy - naklíčený a rozdrcený ječmen se zahřívá ve vodě po dobu 2 hodin
  • máčení ječmene -  probíhá 3 dny v náduvnících za přívodu vzdušného kyslíku
  • zahřívání rozdrceného ječmene při teplotě 70°C
  • bobtnání ječmene nebo pšenice
  • zahřívání naklíčené obiloviny
  • máčení ječmene -  probíhá 3 dny v náduvnících za přívodu vzdušného kyslíku
  • klíčení ječmene- mokrý ječmen se nechá klíčit při t = 0 - 20 °C po dobu 5 - 7 dnů
 
6.

Při výrobě kyseliny citronové se jako mikroorganismy při fermentaci používají:

plíseň (Aspergillus niger)

kvasinky (Saccharomyces)

bakterie (Acetobacter)

bakterie (Lactobacillus)

 
7.

Zapište rovnicí výrobu kvasného ethanolu:

 
8.

Popište varné procesy při výrobě piva:

 
9.

Popište funkci a stavbu ocetnice:

 
10.

Jaké jsou podmínky  ve výrobní fázi biochemické přípravy kyselinycitronové?

l5% melasová zápara ve sterilní kvasné komoře, t se udržuje 25 °C , k.citronová se začne tvořit až po rozvoji plísňového mycelia na povrchu melasového roztoku, kvašení je skončeno za 3 dny

l5% agar ve sterilní kvasné komoře, t se udržuje > 32 °C , k.citronová se začne tvořit až po rozvoji plísňového mycelia na povrchu melasového roztoku, kvašení je skončeno za týden

l2% melasová zápara ve sterilní kvasné komoře, t se udržuje 48 °C, k.citronová se začne tvořit až po rozvoji plísňového mycelia na povrchu melasového roztoku, kvašení je skončeno za 3 dny

 l5% melasová zápara ve sterilní kvasné komoře, t se udržuje > 30 °C , k.citronová se začne tvořit až po rozvoji plísňového mycelia na povrchu melasového roztoku, kvašení je skončeno za 8 - 9 dnů

 
Logolink