Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Výroba sladu má 2 základní fáze:

  • klíčení ječmene- mokrý ječmen se nechá klíčit při t = 0 - 20 °C po dobu 5 - 7 dnů
  • varné procesy - naklíčený a rozdrcený ječmen se zahřívá ve vodě po dobu 2 hodin
  • máčení ječmene -  probíhá 3 dny v náduvnících za přívodu vzdušného kyslíku
  • zahřívání rozdrceného ječmene při teplotě 70°C
  • bobtnání ječmene nebo pšenice
  • zahřívání naklíčené obiloviny
  • máčení ječmene -  probíhá 3 dny v náduvnících za přívodu vzdušného kyslíku
  • klíčení ječmene- mokrý ječmen se nechá klíčit při t = 0 - 20 °C po dobu 5 - 7 dnů
 
2.

Zapište rovnicí výrobu kvasného ethanolu:

 
3.

Jaké jsou podmínky  ve výrobní fázi biochemické přípravy kyselinycitronové?

l5% melasová zápara ve sterilní kvasné komoře, t se udržuje 25 °C , k.citronová se začne tvořit až po rozvoji plísňového mycelia na povrchu melasového roztoku, kvašení je skončeno za 3 dny

l5% agar ve sterilní kvasné komoře, t se udržuje > 32 °C , k.citronová se začne tvořit až po rozvoji plísňového mycelia na povrchu melasového roztoku, kvašení je skončeno za týden

l2% melasová zápara ve sterilní kvasné komoře, t se udržuje 48 °C, k.citronová se začne tvořit až po rozvoji plísňového mycelia na povrchu melasového roztoku, kvašení je skončeno za 3 dny

 l5% melasová zápara ve sterilní kvasné komoře, t se udržuje > 30 °C , k.citronová se začne tvořit až po rozvoji plísňového mycelia na povrchu melasového roztoku, kvašení je skončeno za 8 - 9 dnů

 
4.

Popište varné procesy při výrobě piva:

 
5.

Co označuje pojem biomasa a jak ji rozdělujeme?

Jako biomasu označujeme všechny látky používané při biotechnologických výrobách. Rozdělujeme je na organické a anorganické látky.

Biomasa je tvořena sloučeninami obsaženými v rostlinných organismech. Rozlišujeme ji podle toho, zda se využívá celá rostlina (stromy) nebo jen část (olej ze semen).

Biomasa je obnovitelný zdroj energie. Rozdělujem ji podle využití na - a) výroba elektřiny a tepla a b) výroba pohonných hmot.

Biomasa označuje látky  biologického původu. Rozdělujeme ji na rostlinnou biomasu, která se  pěstuje v půdě nebo ve vodě, nebo je odpadem při zpracování rostlin a živočišnou biomasu, která je vedlejším organickým produktem nebo organickým odpadem.

 
6.

Při výrobě kyseliny citronové se jako mikroorganismy při fermentaci používají:

plíseň (Aspergillus niger)

kvasinky (Saccharomyces)

bakterie (Acetobacter)

bakterie (Lactobacillus)

 
7.

Jaký je biochemický princip výroby kyseliny mléčné?

Fermentace melasové sacharozy mléčnými tyčinkovými bakteriemi.

Zkvašování ethanolu  mléčnými tyčinkovými bakteriemi.

Zkvašování melasové sacharozy mléčnými kvsinkami.

Fermentace melasové sacharozy lísňovými kuturami. 

 
8.

Popište funkci a stavbu ocetnice:

 
9.

Jaké je složení řediny na začátku výroby kyseliny octové a při jaké teplotě se provádí fermentace:

12 % ethanolu; 0,2 % kyseliny octové; 30°C

20% melasa; 32°C

97% ethanol; 0,3% kyseliny octové; 25 - 30°C

10,8% ethanolu, 1,2 % kyseliny octové; 30°C

 
10.

Co myslíme pojmem cukerná zápara při výrobě kvasného ethanolu:

Záparou rozumíme roztok melasy (asi 50%ní) nebo 50%ní roztok  škrobu, jehož  pH = 7, v roztoku jsou obsaženy i vyživující látky.

Záparou rozumíme roztok melasy (asi 20%ní) nebo roztok hydrolyzovaného škrobu, jehož  pH = 5, v roztoku jsou obsaženy i vyživující látky.

Záparou rozumíme 50% roztok glukosy s obsahem i vyživující látky.

Záparou rozumíme roztok sacharosy  (asi 50%ní), případně sladového škrobu, jehož  pH >7, v roztoku jsou obsaženy i vyživující látky.

 
Logolink