Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Vačkový mechanismus slouží:

ke změně obecného pohybu na pohyb přímočarý

ke změně rotačního pohybu na pohyb obecný

ke změně rotačního pohybu na pohyb přímočarý

 
2.

Kulisový mechanismus je určen:

ke změně rotačního pohybu na pohyb přímočarý vratný

ke změně rotačního pohybu na pohyb kývavý

ke změně kývavého pohybu na pohyb rotační

 
3.

Jaký druh mechanismu je využit v zařízení na obrázku?

Kulisový mechanismus

Klikový mechanismus

Šroubový mechanismus

 
4.

Jaký mechnanismus je na obrázku?

Vačkový mechanismus

Kloubový mechanismus

Kulisový mechanismus

 
5.

Základní části vačkového mechanismu jsou:

vačka, vratná pružina, vedení, popř. kladička

vačka, táhlo, vratná pružina, vedení táhla, popř. kladička

vačka, táhlo, popř. kladička

 
6.

Aby nedocházelo ke ztrátě tlaku v pracovním prostoru válce:

musí být píst utěsněn pístními kroužky nebo ucpávkami

nemusí být píst utěsněn pístními kroužky nebo ucpávkami

musí být píst utěsněn pouze ucpávkami

 
7.

Hlavní části zkráceného klikového mechanismu jsou:

píst, křižák, ojnice, klika, popř. setrvačník

píst, pístní tyč, křižák, ojnice, klika, popř. setrvačník

píst, pístní čep, ojnice, klika, popř. setrvačník

 
8.

Hlavní části úplného klikového mechanismu jsou:

píst, pístní tyč, pístní čep, ojnice, klika

píst, pístní tyč, křižák, ojnice, klika

píst, pístní tyč, ojnice, klika

 
9.

Úplný klikový mechanismus se používá:

u jednočinných strojů

u dvoučinných strojů

u jednočinných i dvoučinných strojů

 
10.

Jaký mechanismus je použit u stroje na obrázku?

Kloubový mechanismus

Klikový mechanismus

Kulisový mechanismus

 
11.

Ojnice klikového mechanismu koná pohyb:

přímočarý vratný

obecný

rotační

 
12.

Kloubový mechanismus slouží:

přenosu přímočarého pohybu, ke změně na pohyb kyvný nebo rotační

přenosu rotačního pohybu, ke změně na pohyb kyvný nebo obecný

přenosu obecného pohybu, ke změně na pohyb kyvný nebo přímočarý

 
13.

K čemu slouží šroubový mechanismus?

k přeměně rotačního pohybu na pohyb kývavý a k vyvození velkých sil

k přeměně rotačního pohybu na pohyb obecný a k vyvození velkých sil

k přeměně rotačního pohybu na pohyb přímočarý a k vyvození velkých sil

 
14.

Hlavní části kulisového mechanismu jsou:

klika, ojnice, kulisa, dva kameny a smykadlo

klika, kulisa, dva kameny, píst a smykadlo

klika, kulisa, dva kameny a smykadlo

 
15.

Z čeho se skládá šroubový mechanismus?

pohybového šroubu a matice

šnekového kola a matice

pohybového šroubu a šnekového kola

 
16.

Čtyřkloubový mechanismus se skládá:

hnací člen (klika), hnaný člen (vahadlo), spojovací členn a rám

hnací člen (klika), hnaný člen (vahadlo), rám

hnací člen (klika), hnaný člen (vahadlo) a čtyř kloubů

 
17.

Jaký mechanismus je na obrázku?

Kulisový mechanismus

Kloubový mechanismus

Vačkový mechanismus

 
18.

Místo vačky může být u vačkového mechanismu použit:

ozubený kotouč, nebo rohatka

řemenice

kotouč s tvarovou čelní drážkou, nebo válcová vačka (buben) s drážkovým vedením kladky

 
19.

Jaký mechanismus je na obrázku?

Zkrácený klikový mechanismus

Úplný klikový mechanismus

Kulisový mechanismus

 
20.

Jaký mechanismus je na obrázku?

Kulisový mechanismus

Kloubový mechanismus

Vačkový mechanismus

 
Logolink