Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Podle druhu pracovního média dělíme tekutinové mechanismy:

hydraulické a kinematické

hydraulické a pneumatické

kinematické a pneumatické

 
2.

Pneumatické mechanismy se používají:

obdobně jako hydraulické např. pneumatický zvedák, pneumatické upínání obrobků, pneumatická ovládání pracovního pohybu strojů, automatická regulace

tam, kde máme dostatečný přísun tlakového oleje

obdobně jako hydraulické, potřebují však více tlakového oleje

 
3.

Mezi hydrodynamické mechanismy patří:

hydrodynamická spojka a hydraulický zvedák

hydrodynamická spojka a hydrodynamický měnič

kapalinové brzdy a hydrodynamický měnič

 
4.

Základní prvky hydraulického obvodu jsou:

kompresor, pojistný přepouštěcí ventil, rozvaděč a hydromotor

čerpadlo, pojistný přepouštěcí ventil, rozvaděč a kompresor

čerpadlo, pojistný přepouštěcí ventil, rozvaděč a hydromotor

 
5.

Jaký je princip hydrodynamických mechanismů?

hydrodynamické mechanismy využívají k přenosu pohybu a silového zatížení pohybové energie kapaliny

hydrodynamické mechanismy využívají k přenosu pohybu a silového zatížení tlakové energie kapaliny

hydrodynamické mechanismy využívají k přenosu pohybu a silového zatížení pohybové energie plynu

 
6.

Mezi hydrostatické mechanismy řadíme:

hydraulický upínač, šroubový zvedák, hydraulický posuv pracovního stolu, kapalinové brzdy

hydraulický upínač, hydraulický zvedák, hydraulický posuv pracovního stolu, kapalinové brzdy

pneumatický upínač, hydraulický zvedák, hydraulický posuv pracovního stolu, kapalinové brzdy

 
7.

Co je to pneumatický mechanismus?

mechanismus přenášející silové zatížení a pohyb z hnané části na hnací prostřednictvím stlačeného vzduchu

mechanismus přenášející silové zatížení a pohyb z hnací části na hnanou prostřednictvím stlačeného vzduchu

mechanismus přenášející silové zatížení a pohyb z hnací části na hnanou prostřednictvím kapaliny

 
8.

Pneumatické mechanismy jsou ve srovnání s hydraulickými:

levnější, pracují rychleji a mohou být vyrobeny s menší výrobní přesností

dražší, pracují pomaleji a mohou být vyrobeny s menší výrobní přesností

levnější, pracují pomaleji, mohou být vyrobeny s menší výrobní přesností a jsou ekologicky nebezpečné

 
9.

Základními prvky pneumatického mechanismu jsou:

kompresor, akumulátor tlaku, redukční ventil, pojistný ventil, rozvaděč, pracovní píst

čerpadlo, akumulátor tlaku, redukční ventil, pojistný ventil, rozvaděč, pracovní píst

kompresor, nádrž na olej, přepouštěcí ventil, pojistný ventil, rozvaděč, pracovní píst

 
10.

Jaký je princip hydrostatických mechanismů?

hydrostatické mechanismy využívají k přenosu pohybu a silového zatížení pohybové energie kapaliny

hydrostatické mechanismy využívají k přenosu pohybu a silového zatížení tlakové energie plynu

hydrostatické mechanismy využívají k přenosu pohybu a silového zatížení tlakové energie kapaliny

 
Logolink