Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Základními prvky pneumatického mechanismu jsou:

kompresor, akumulátor tlaku, redukční ventil, pojistný ventil, rozvaděč, pracovní píst

čerpadlo, akumulátor tlaku, redukční ventil, pojistný ventil, rozvaděč, pracovní píst

kompresor, nádrž na olej, přepouštěcí ventil, pojistný ventil, rozvaděč, pracovní píst

 
2.

Pneumatické mechanismy jsou ve srovnání s hydraulickými:

levnější, pracují rychleji a mohou být vyrobeny s menší výrobní přesností

dražší, pracují pomaleji a mohou být vyrobeny s menší výrobní přesností

levnější, pracují pomaleji, mohou být vyrobeny s menší výrobní přesností a jsou ekologicky nebezpečné

 
3.

Mezi hydrodynamické mechanismy patří:

hydrodynamická spojka a hydraulický zvedák

hydrodynamická spojka a hydrodynamický měnič

kapalinové brzdy a hydrodynamický měnič

 
4.

Podle druhu pracovního média dělíme tekutinové mechanismy:

hydraulické a kinematické

hydraulické a pneumatické

kinematické a pneumatické

 
5.

Podle podstaty funkce a silového zatížení rozdělujeme hydraulické mechanismy:

hydrostatické a hydromechanické

hydrostatické a hydrodynamické

hydrostatické, hydrodynamické a pneumatické

 
6.

Jaké vlastnosti mají tekutinové mechanismy?

snadný rozvod na větší vzdálenosti, jednoduchá změna směru a rychlosti pohybu, jednoduché pojištění proti přetížení, možnost automatické regulace

složitý rozvod na větší vzdálenosti, jednoduchá změna směru a rychlosti pohybu, problematické pojištění proti přetížení, možnost automatické regulace

snadný rozvod na větší vzdálenosti, složitá změna směru a rychlosti pohybu, jednoduché pojištění proti přetížení, nemohou být automaticky regulovány

 
7.

Mezi hydrostatické mechanismy řadíme:

hydraulický upínač, šroubový zvedák, hydraulický posuv pracovního stolu, kapalinové brzdy

hydraulický upínač, hydraulický zvedák, hydraulický posuv pracovního stolu, kapalinové brzdy

pneumatický upínač, hydraulický zvedák, hydraulický posuv pracovního stolu, kapalinové brzdy

 
8.

Pneumatické mechanismy se používají:

obdobně jako hydraulické např. pneumatický zvedák, pneumatické upínání obrobků, pneumatická ovládání pracovního pohybu strojů, automatická regulace

tam, kde máme dostatečný přísun tlakového oleje

obdobně jako hydraulické, potřebují však více tlakového oleje

 
9.

Co jsou to tekutinové mechanismy?

mechanismy přenášející pohyb a silové zatížení prostřednictvím kapalin nebo plynů

mechanismy přenášející pohyb a silové zatížení prostřednictvím kapalin

mechanismy přenášející pohyb a silové zatížení prostřednictvím plynů

 
10.

Co je to pneumatický mechanismus?

mechanismus přenášející silové zatížení a pohyb z hnané části na hnací prostřednictvím stlačeného vzduchu

mechanismus přenášející silové zatížení a pohyb z hnací části na hnanou prostřednictvím stlačeného vzduchu

mechanismus přenášející silové zatížení a pohyb z hnací části na hnanou prostřednictvím kapaliny

 
Logolink