Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jak se rozdělují visuté kočky podle pohonu?

ruční a motorové

ruční, kombinované a motorové

motorové a elektrické

 
2.

Jak pracuje elektrický kladkostroj?

Otáčivý pohyb a mechanická práce je od generátoru přenášena převodovým ústrojím na řetězový buben na který se navíjí nosné lano.

Otáčivý pohyb se přenáší na elektromotor a z něj na lanový buben na který se navíjí nosné lano.

Otáčivý pohyb a mechanická práce je od elektromotoru přenášena převodovým ústrojím na lanový buben na který se navíjí nosné lano.

 
3.

Jaký druh jeřábů je na obrázku?

Otočné jeřáby

Mostové jeřáby

Portálové jeřáby

 
4.

Co je to šroubový kladkostroj?

Šroubový kladkostroj při zdvihání břemene tahem za ruční řetěz otáčí řetězovým kolem s pastorkem a ten s ozubeným kolem s řetězovou kladkou, na kterou se navíjí nosný řetěz.  

Šroubový kladkostroj při zdvihání břemene tahem za ruční řetěz otáčí řetězovým kolem se šnekem a s ním šnekovým kolem s řetězovou kladkou, na kterou se navíjí nosný řetěz.

Šroubový kladkostroj při zdvihání břemene tahem za ruční řetěz otáčí řetězovým kolem se šroubem a s ním maticí s řetězovou kladkou, na kterou se navíjí nosný řetěz.

 
5.

Co je to paternoster?

Oběžný výtah, který pracuje přeručovaně a má několik kabin zavěšených nad sebou.

Oběžný výtah, který pracuje plynule a má několik kabin zavěšených nad sebou.

Oběžný výtah, který pracuje plynule a má jedinou kabinu.

 
6.

Hlavní části mostového jeřábu jsou:

jeřábový sloup a visutá kočka

jeřábový most a navíjedlo

jeřábový most a visutá kočka

 
7.

Popište funkci visuté kočky s motorovým pohonem?

Visuté kočky s motorovým pohonem jsou složeny z visuté kočky a navíjedla. Jsou vybaveny dvěma elektromotory, z nichž jeden pohání navíjedlo a druhý pojezdové ústrojí.

Visuté kočky s motorovým pohonem jsou složeny z visuté kočky a kladkostroje. Jsou vybaveny dvěma elektromotory, z nichž jeden pohání elektrický kladkostroj a druhý pojezdové ústrojí.

Visuté kočky s motorovým pohonem jsou složeny z navíjedla a kladkostroje. Jsou vybaveny dvěma elektromotory, z nichž jeden pohání elektrický kladkostroj a druhý navíjedlo.

 
8.

Popište princip hřebenového zdviháku?

Hnací síla z elektromotoru je převáděna jednoduchým ozubeným převodem na pastorek a z něho na ozubenou tyč - hřeben.

Hnací síla z ruční kliky je převáděna složeným ozubeným převodem na pastorek a z něho na ozubenou tyč - hřeben.

Hnací síla z hydromotoru je převáděna složeným šnekovým převodem na ozubenou tyč - hřeben.

 
9.

Popište pásový dopravník?

Pásový dopravník je složen z konstrukce dopravníku a dopravních článků, které jsou nejčastěji vozíkové.

Pásový dopravník je složen z konstrukce dopravníku a dopravního pásu, který je nejčastěji pryžový s textilní nosnou kostrou, nebo méně často ocelový.

Pásový dopravník je složen z konstrukce dopravníku a lana, které je nejčastěji ocelové.

 
10.

Jaký druh dopravníku je na obrázku?

korečkový

podvěsný

korečkový

 
11.

Co je to kladkostroj a k čemu slouží?

Kladkostroj je přenosné zdvihadlo, které se skládá z navíjedla a kladky.

Kladkostroj je přenosné zdvihadlo, které se skládá ze zdviháku, pevné a volné kladky.

Kladkostroj je přenosné zdvihadlo, které se zavěšuje ocelovým hákem na nosnou konstrukci nebo kočku pojíždějící po jeřábové dráze. Skládá se minimálně z jedné pevné a jedné volné kladky.

 
12.

Mezi dopravníky s tažným elementem řadíme:

dopravníky pásové, dopravníky okružní vozíkové, dopravníky přenosné a pojízdné, dopravníky korečkové a pohyblivá schodiště

dopravníky pásové, dopravníky článkové, dopravníky okružní vozíkové, dopravníky podvěsné, dopravníky korečkové a pohyblivá schodiště

dopravníky pásové, dopravníky článkové, dopravníky okružní vozíkové, dopravníky podvěsné a stabilní dopravníky

 
13.

Jak pracují otočné jeřáby?

Otočné jeřáby dopravují břemena pohybem jeřábové kočky po výložníku.

Otočné jeřáby dopravují břemena pohybem jeřábu po jeřábové dráze.

Otočné jeřáby dopravují břemena převážně otočením výložníku okolo svislé osy jeřábu.

 
14.

Jaký jeřáb je na obrázku?

Portálový jeřáb

Podstropní mostový jeřáb

Sloupový jeřáb

 
15.

Co je to násobný kladkostroj?

Násobný kladkostroj má jeden až tři páry pevných a volných kladek.

Násobný kladkostroj násobí zdvihací sílu pomocí jedné pevné a jedné volné kladky.

Násobný kladkostroj má pouze několik pevných kladek.

 
16.

Mezi dopravní zařízení pro dopravu látek tuhých řadíme:

zdviháky, navíjedla, kladkostroje, visuté kočky, čerpadla, jeřáby, výtahy, dopravníky

zdviháky, navíjedla, kladkostroje, visuté kočky, jeřáby, výtahy, dopravníky

zdviháky, navíjedla, kladkostroje, visuté kočky, jeřáby, výtahy, dopravníky, kompresory

 
17.

Jak se rozdělujeme navíjedla podle pohonu?

ruční a motorová

motorová a hydraulická

ruční a tekutinová

 
18.

Zdviháky rozdělujeme:

hřebenové, kloubové, hydraulické, pneumatické

tekutinové, šroubové, hydraulické, pneumatické

hřebenové, šroubové, hydraulické, pneumatické

 
19.

Co jsou to visuté kočky?

Visuté kočky jsou pojezdové vozíky zajišťující vodorovné přemístění zvednutého břemene. Pohybující se po visuté dráze nejčastěji tvořené nosníky z I profilu.

Visuté kočky jsou pojezdové vozíky zajišťující vodorovné přemístění naloženého břemene. Pohybující se po pozemní kolejové dráze.

Visuté kočky jsou pojezdové vozíky zajišťující svislé přemístění břemene. Pohybující se po nosném lanu.

 
20.

Popiš funkci hydraulického zdviháku?

Používají pro zdvihání nejlehčích břemen. Kapalina je vytlačována kýváním páky ovládající píst elektrického čerpadla malého průměru d přes výtlačný ventil pod píst o velkém průměru D.

Používají pro zdvihání nejtěžších břemen. Kapalina je vytlačována kýváním páky ovládající píst o velkém průměru D přes výtlačný ventil pod píst o malého průměru d.

Používají pro zdvihání nejtěžších břemen. Kapalina je vytlačována kýváním páky ovládající píst čerpadla malého průměru d přes výtlačný ventil pod píst o velkém průměru D.

 
Logolink