Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Popište princip hřebenového zdviháku?

Hnací síla z elektromotoru je převáděna jednoduchým ozubeným převodem na pastorek a z něho na ozubenou tyč - hřeben.

Hnací síla z ruční kliky je převáděna složeným ozubeným převodem na pastorek a z něho na ozubenou tyč - hřeben.

Hnací síla z hydromotoru je převáděna složeným šnekovým převodem na ozubenou tyč - hřeben.

 
2.

Hlavní části mostového jeřábu jsou:

jeřábový sloup a visutá kočka

jeřábový most a navíjedlo

jeřábový most a visutá kočka

 
3.

Jaký druh jeřábů je na obrázku?

Otočné jeřáby

Mostové jeřáby

Portálové jeřáby

 
4.

Jak se rozdělujeme navíjedla podle pohonu?

ruční a motorová

motorová a hydraulická

ruční a tekutinová

 
5.

Jaký druh dopravníku je na obrázku?

článkový

pásový

vozíkový okružní

 
6.

Jaký jeřáb je na obrázku?

Portálový jeřáb

Podstropní mostový jeřáb

Sloupový jeřáb

 
7.

Jaké jsou hlavní části výtahu?

výtahový stroj, kabina (klec) a výložník

výtahový stroj, protizávaží a zařízení výtahové šachty

výtahový stroj, kabina (klec) a zařízení výtahové šachty

 
8.

Co jsou to visuté kočky?

Visuté kočky jsou pojezdové vozíky zajišťující vodorovné přemístění zvednutého břemene. Pohybující se po visuté dráze nejčastěji tvořené nosníky z I profilu.

Visuté kočky jsou pojezdové vozíky zajišťující vodorovné přemístění naloženého břemene. Pohybující se po pozemní kolejové dráze.

Visuté kočky jsou pojezdové vozíky zajišťující svislé přemístění břemene. Pohybující se po nosném lanu.

 
9.

Co je to násobný kladkostroj?

Násobný kladkostroj má jeden až tři páry pevných a volných kladek.

Násobný kladkostroj násobí zdvihací sílu pomocí jedné pevné a jedné volné kladky.

Násobný kladkostroj má pouze několik pevných kladek.

 
10.

Jak se rozdělují dopravníky podle principu práce?

dopravníky s tažným elementem a bez tažného elementu

dopravníky pásové a dopravníky článkové

dopravníky podvěsné a korečkové

 
11.

Jaký druh dopravníku je na obrázku?

korečkový

podvěsný

korečkový

 
12.

Co je to paternoster?

Oběžný výtah, který pracuje přeručovaně a má několik kabin zavěšených nad sebou.

Oběžný výtah, který pracuje plynule a má několik kabin zavěšených nad sebou.

Oběžný výtah, který pracuje plynule a má jedinou kabinu.

 
13.

Jak pracují otočné jeřáby?

Otočné jeřáby dopravují břemena pohybem jeřábové kočky po výložníku.

Otočné jeřáby dopravují břemena pohybem jeřábu po jeřábové dráze.

Otočné jeřáby dopravují břemena převážně otočením výložníku okolo svislé osy jeřábu.

 
14.

Mezi dopravní zařízení pro dopravu látek tuhých řadíme:

zdviháky, navíjedla, kladkostroje, visuté kočky, čerpadla, jeřáby, výtahy, dopravníky

zdviháky, navíjedla, kladkostroje, visuté kočky, jeřáby, výtahy, dopravníky

zdviháky, navíjedla, kladkostroje, visuté kočky, jeřáby, výtahy, dopravníky, kompresory

 
15.

Co je to šroubový kladkostroj?

Šroubový kladkostroj při zdvihání břemene tahem za ruční řetěz otáčí řetězovým kolem s pastorkem a ten s ozubeným kolem s řetězovou kladkou, na kterou se navíjí nosný řetěz.  

Šroubový kladkostroj při zdvihání břemene tahem za ruční řetěz otáčí řetězovým kolem se šnekem a s ním šnekovým kolem s řetězovou kladkou, na kterou se navíjí nosný řetěz.

Šroubový kladkostroj při zdvihání břemene tahem za ruční řetěz otáčí řetězovým kolem se šroubem a s ním maticí s řetězovou kladkou, na kterou se navíjí nosný řetěz.

 
16.

Popiš funkci hydraulického zdviháku?

Používají pro zdvihání nejlehčích břemen. Kapalina je vytlačována kýváním páky ovládající píst elektrického čerpadla malého průměru d přes výtlačný ventil pod píst o velkém průměru D.

Používají pro zdvihání nejtěžších břemen. Kapalina je vytlačována kýváním páky ovládající píst o velkém průměru D přes výtlačný ventil pod píst o malého průměru d.

Používají pro zdvihání nejtěžších břemen. Kapalina je vytlačována kýváním páky ovládající píst čerpadla malého průměru d přes výtlačný ventil pod píst o velkém průměru D.

 
17.

Jak se rozdělují visuté kočky podle pohonu?

ruční a motorové

ruční, kombinované a motorové

motorové a elektrické

 
18.

Mezi dopravníky s tažným elementem řadíme:

dopravníky pásové, dopravníky okružní vozíkové, dopravníky přenosné a pojízdné, dopravníky korečkové a pohyblivá schodiště

dopravníky pásové, dopravníky článkové, dopravníky okružní vozíkové, dopravníky podvěsné, dopravníky korečkové a pohyblivá schodiště

dopravníky pásové, dopravníky článkové, dopravníky okružní vozíkové, dopravníky podvěsné a stabilní dopravníky

 
19.

Jaký druh dopravníku je na obrázku?

pásový

podvěsný

korečkový

 
20.

Jak pracuje elektrický kladkostroj?

Otáčivý pohyb a mechanická práce je od generátoru přenášena převodovým ústrojím na řetězový buben na který se navíjí nosné lano.

Otáčivý pohyb se přenáší na elektromotor a z něj na lanový buben na který se navíjí nosné lano.

Otáčivý pohyb a mechanická práce je od elektromotoru přenášena převodovým ústrojím na lanový buben na který se navíjí nosné lano.

 
Logolink