Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co je to paternoster?

Oběžný výtah, který pracuje přeručovaně a má několik kabin zavěšených nad sebou.

Oběžný výtah, který pracuje plynule a má několik kabin zavěšených nad sebou.

Oběžný výtah, který pracuje plynule a má jedinou kabinu.

 
2.

Co je to navíjedlo?

Zařízení umožňující zdvihat břemena ocelovým lanem, které je navíjeno na buben. Umožňují zdvih až několik desítek metrů.

Zařízení umožňující zdvihat břemena řetězem, které je vedeno přes kladkostroj. Umožňují zdvih až několik desítek metrů.

Zařízení umožňující převážet břemena pomocí visuté kočky. Umožňují převoz až několik desítek metrů.

 
3.

Jak se rozdělují visuté kočky podle pohonu?

ruční a motorové

ruční, kombinované a motorové

motorové a elektrické

 
4.

Jak se rozdělují dopravníky podle principu práce?

dopravníky s tažným elementem a bez tažného elementu

dopravníky pásové a dopravníky článkové

dopravníky podvěsné a korečkové

 
5.

Jaký druh jeřábů je na obrázku?

Otočné jeřáby

Mostové jeřáby

Portálové jeřáby

 
6.

Jaký druh dopravníku je na obrázku?

pásový

článkový

vozíkový okružní

 
7.

Co je to šroubový kladkostroj?

Šroubový kladkostroj při zdvihání břemene tahem za ruční řetěz otáčí řetězovým kolem s pastorkem a ten s ozubeným kolem s řetězovou kladkou, na kterou se navíjí nosný řetěz.  

Šroubový kladkostroj při zdvihání břemene tahem za ruční řetěz otáčí řetězovým kolem se šnekem a s ním šnekovým kolem s řetězovou kladkou, na kterou se navíjí nosný řetěz.

Šroubový kladkostroj při zdvihání břemene tahem za ruční řetěz otáčí řetězovým kolem se šroubem a s ním maticí s řetězovou kladkou, na kterou se navíjí nosný řetěz.

 
8.

Jaký druh dopravníku je na obrázku?

pásový

podvěsný

korečkový

 
9.

Co je to kladkostroj a k čemu slouží?

Kladkostroj je přenosné zdvihadlo, které se skládá z navíjedla a kladky.

Kladkostroj je přenosné zdvihadlo, které se skládá ze zdviháku, pevné a volné kladky.

Kladkostroj je přenosné zdvihadlo, které se zavěšuje ocelovým hákem na nosnou konstrukci nebo kočku pojíždějící po jeřábové dráze. Skládá se minimálně z jedné pevné a jedné volné kladky.

 
10.

Jak pracují otočné jeřáby?

Otočné jeřáby dopravují břemena pohybem jeřábové kočky po výložníku.

Otočné jeřáby dopravují břemena pohybem jeřábu po jeřábové dráze.

Otočné jeřáby dopravují břemena převážně otočením výložníku okolo svislé osy jeřábu.

 
11.

Jaké jsou hlavní části výtahu?

výtahový stroj, kabina (klec) a výložník

výtahový stroj, protizávaží a zařízení výtahové šachty

výtahový stroj, kabina (klec) a zařízení výtahové šachty

 
12.

Zdviháky rozdělujeme:

hřebenové, kloubové, hydraulické, pneumatické

tekutinové, šroubové, hydraulické, pneumatické

hřebenové, šroubové, hydraulické, pneumatické

 
13.

Popište pásový dopravník?

Pásový dopravník je složen z konstrukce dopravníku a dopravních článků, které jsou nejčastěji vozíkové.

Pásový dopravník je složen z konstrukce dopravníku a dopravního pásu, který je nejčastěji pryžový s textilní nosnou kostrou, nebo méně často ocelový.

Pásový dopravník je složen z konstrukce dopravníku a lana, které je nejčastěji ocelové.

 
14.

Popiš funkci hydraulického zdviháku?

Používají pro zdvihání nejlehčích břemen. Kapalina je vytlačována kýváním páky ovládající píst elektrického čerpadla malého průměru d přes výtlačný ventil pod píst o velkém průměru D.

Používají pro zdvihání nejtěžších břemen. Kapalina je vytlačována kýváním páky ovládající píst o velkém průměru D přes výtlačný ventil pod píst o malého průměru d.

Používají pro zdvihání nejtěžších břemen. Kapalina je vytlačována kýváním páky ovládající píst čerpadla malého průměru d přes výtlačný ventil pod píst o velkém průměru D.

 
15.

Jaký druh dopravníku je na obrázku?

článkový

pásový

vozíkový okružní

 
16.

Jak se rozdělujeme navíjedla podle pohonu?

ruční a motorová

motorová a hydraulická

ruční a tekutinová

 
17.

Jak pracuje elektrický kladkostroj?

Otáčivý pohyb a mechanická práce je od generátoru přenášena převodovým ústrojím na řetězový buben na který se navíjí nosné lano.

Otáčivý pohyb se přenáší na elektromotor a z něj na lanový buben na který se navíjí nosné lano.

Otáčivý pohyb a mechanická práce je od elektromotoru přenášena převodovým ústrojím na lanový buben na který se navíjí nosné lano.

 
18.

Co jsou to výtahy?

Výtahy jsou strojní zařízení sloužící ke svislé, popř. i šikmé dopravě osob nebo materiálu mezi několika místy.

Výtahy jsou strojní zařízení sloužící k vodorovné, popř. i šikmé dopravě osob nebo materiálu mezi několika místy.

Výtahy jsou strojní zařízení sloužící ke svislé, popř. i šikmé dopravě osob nebo materiálu pouze mezi dvěma místy.

 
19.

Jaký druh dopravníku je na obrázku?

korečkový

podvěsný

korečkový

 
20.

Popište funkci visuté kočky s motorovým pohonem?

Visuté kočky s motorovým pohonem jsou složeny z visuté kočky a navíjedla. Jsou vybaveny dvěma elektromotory, z nichž jeden pohání navíjedlo a druhý pojezdové ústrojí.

Visuté kočky s motorovým pohonem jsou složeny z visuté kočky a kladkostroje. Jsou vybaveny dvěma elektromotory, z nichž jeden pohání elektrický kladkostroj a druhý pojezdové ústrojí.

Visuté kočky s motorovým pohonem jsou složeny z navíjedla a kladkostroje. Jsou vybaveny dvěma elektromotory, z nichž jeden pohání elektrický kladkostroj a druhý navíjedlo.

 
Logolink