Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Pro dvouděložné rostliny platí

jsou vývojově mladší

mají souběžnou žilnatinu

cévní svazky roztroušené, neuspořádané

klíčí dvěma dělohami

 
2.

Vajíčka krytosemenných rostlin

jsou ukryta v semeníku

mají dva obaly - integumenty

mají klový otvor

obsahují diploidní pletivo nucellus

 
3.

Pro jednoděložné rostliny platí

mají souběžnou žilnatinu

kořenová soustava - svazčité kořeny (homorhizie)

cévní svazky roztroušené, neuspořádané

klíčí jednou dělohou

 
4.

Zralý zárodečný vak

obsahuje vaječnou buňku oosféru

obsahuje proklové buňky

obsahuje triploidní jádro

se nachází uvnitř vajíčka

 
5.

Pylové zrno krytosemenných rostlin

má obvykle dva vzdušné vaky

obsahuje dva obaly  - exinu a intinu

obsahuje pouze vyživovací a rozmnožovací buňku

obsahuje tři druhy různých buněk

 
6.

Gametofyt u krytosemenných rostlin

převažuje nad sporofytem

je klíčící pylové zrno a zárodečný vak ve vajíčku

je celé vajíčko a tyčinka

je celý květ

 
7.

Po oplození u krytosemenných rostlin

se vajíčko přemění na plod

se vajíčko přemění na semeno

vzniká zárodek s triploidním endospermem okolo

se z integumentů stane živné pletivo - perisperm 

 
8.

Hlavní rozvoj krytosemenných rostlin nastal

v provohorách

v druhohorách

v třetihorách

v čtvrtohorách

 
9.

Mezi původní znaky krytosemenných rostlin patří

prodloužené květní lůžko

malý, určitý počet květních částí

spodní semeník

jednopohlavné květy

 
10.

Součástí cévních svazků krytosemenných rostlin 

jsou cévice

jsou cévy

jsou sítkovice

je xylém

 
Logolink